O nás


Jsme trojtřídní, komunikačně snadno dostupnou mateřskou školou, umístěnou ve velké zahradě osázené bohatě zelení, která je vybavena novými pískovišti, skluzavkami a nářadím. Kapacita školy je 84 dětí, které zařazujeme do věkově smíšených tříd.

Ceníme si také prostorných tříd doplněných terasami. Třídy jsou vybaveny novými stolky a židličkami, hrací kouty (kuchyňka, pokojík, výtvarný, konstruktivní, čtenářský, počítačový) průběžně modernizujeme.

O děti pečuje stálý kolektiv šesti kvalifikovaných učitelek včetně ředitelky. Realizací školního vzdělávacího programu „Školka plná pohody a zábavy“ přispíváme k všestrannému rozvoji osobností dětí. Ve vzdělávací práci využíváme jak umístění školy v regionu, tak i polohy města a jeho okolí, včetně snadné dostupnosti různorodých kulturních akcí. Potenciál našich učitelek ve výtvarných a pracovních činnostech přispívá k proměně estetického prostředí školy.

Součástí školy je vlastní kuchyně, která je nově zrekonstruovaná, vybavena vzduchotechnikou a konvektomatem přispívajícím k zdravější přípravě stravy. Dvě paní kuchařky a vedoucí školní jídelny respektují v přípravě pokrmů dietní omezení dětí (bezmléčná strava, alergie na různé potraviny apod.), zařazují do jídelníčku i méně tradiční, avšak nutričně hodnotné potraviny (vločky, jáhly, pohanka).

Školnice a uklízečka, pečující o úklid, působí na škole rovněž dlouhodobě.

Spolupráce všech zaměstnanců školy a jejich vstřícný, pěkný, odpovědný vztah k dětem a práci s nimi napomáhá vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro děti.