Dokumenty ke stažení


Skolni_Rad.pdf - Školní řád - aktualizováno pro šk. rok 2019/2020
SVP.pdf - Školní Vzdělávací Program pro předškolní vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání.pdf - Informace o povinném předškolním vzdělávání.
Informacni_memorandum_skoly.pdf - Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
Informace Pro Rodiče.pdf - Informace pro rodiče - S KÝM V LETOŠNÍM ROCE SPOLUPRACUJEME
PLATBY 2019-2020txt.odt - PLATBY 2019-2020
Projekt OP VVV.docx .docx - Projekt-Inovace vzdělávacího procesu a přístupu k individualizaci dítěte
bobrava obr.jpg - Projekt „Inovace vzdělávacího procesu a přístupů k individualizaci dítěte“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014406), spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj předškolního vzdělávání prostřednictvím zaváděních nových metod, využití
ošetřovné potvrzení.pdf - Ošetřovné s elektronickým podpisem
Zápis do 1.tříd.pdf - Zápis do 1.třídy
Osvobození od úplaty školného.docx - Osvobození od úplaty školného
Osvobození od úplaty školného.docx - Doplň komentář k souboru...
zápis do MŠ.pdf - Zápis do MŠ