Třída Broučků:

Foto třídy Broučků
Mgr. Blažena Urbánková - ředitelka
Ivana Korotvičková – učitelka

Třída Berušek

Foto třídy Broučků
Milana Opravilová - učitelka
Ivana Kailerová – učitelka

Třída Motýlků

Foto třídy Broučků
Ivana Vedralová - učitelka
Kateřina Havelková - učitelka

Provozní zaměstnanci   Helena Večeřová - školní asistentka
Juráčková Marie - vedoucí školní jídelny
Kořínková Zuzana - kuchařka
Kořínková Lucie - pomocná kuchařka
Bergerová Renata – školnice
Halouzková Marie - uklízečka