10 dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky


Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do školky
Autor: PhDr. Simona Hoskovcová

Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázko-vou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

 1. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 2. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na zá-chod.
 3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě cho-dit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevy-hrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
 4. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 5. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek).
 6. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 7. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 8. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 9. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.

Doporučení pro usnadnění vstupu Vašeho dítěte do mateřské školy

Dodržujte doma pravidelný režim, který bude částečně korigovat s režimem v mateřské škole:
 • ráno vstávat v určitou dobu,
 • obědvat ve dvanáct hodin,
 • pokud je dítě zvyklé po obědě spát, doba odpočinku je v mateřské škole do 14:30 hod.

Zaměřte se na nácvik a procvičování hygienických a pracovních návyků Vašich dětí:
 • dítě má dodržovat osobní čistotu,
 • učí se správně umýt a utřít si ruce, ústa,
 • učí se správně používat kapesník,
 • zvyká si samostatně používat toaletní papír,
 • učí se splachovat,
 • učí samostatně jíst lžící, starší děti příborem,
 • učí se oblékat,
 • učí se nazouvat papučky a boty,
 • zvyká si poznávat své věci a ukládat je na určené místo,
 • učí s skládat a udržovat ve svých věcech pořádek.

Co dítě do MŠ potřebuje


 • Přezůvky s pevnou patou
 • Převlečení na pobyt v místnosti v závislosti na ročním období (tričko, kraťasy, tenké tepláčky nebo legíny, ponožky) – nutná je kapsa na kapesník
 • Převlečení na pobyt venku (přizpůsobit aktuálním povětrnostním podmínkám)
 • Obuv na pobyt venku (přizpůsobit počasí)
 • Pyžamo nebo noční košilku
 • Náhradní prádlo (ponožky, kalhotky, slipy, tričko) budou mít děti uložené v tašce na své značce
 • Pláštěnku
Do mateřské školy dávejte dětem starší věci, u nichž nebude vadit případné ušpinění nebo drobné poškození.
Žádáme maminky, aby všechny věci označily příjmením a jménem nebo značkou dítěte!
Dále prosíme, aby maminky našily na kalhoty, pyžama, na teplákovou soupravu poutka.

Nevhodné jsou

 • kalhoty na zapínání na ramenou,
 • šle pod zástěrkou nebo svetrem,
 • zapínání oblečení na zádech a jiných nepřístupných místech,
 • zavazovací, nebo zapínací (na přezky) papuče,
 • příliš těsné oblečení.
Do mateřské školy NEPATŘÍ zlato, šperky, drahé hračky, drahé oblečení.

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků


Vážení a milí rodiče, prosíme Vás:
 1. Každý den si s Vaším dítětem povídejte o tom, co prožilo ve škole, co ho zaujalo nebo naopak – budete tak cvičit jeho paměť a schopnost slovního vyjadřování, podněcovat myš-lenkové pochody, prohlubovat vzájemnou důvěru atd.
 2. Stanovte dětem pevný režim dne, hlavně čas na přípravu do školy, hru, spánek atd.
 3. Každý den pomáhejte Vašemu dítěti s přípravou na vyučování – upevní si tak pracovní návyky a později bude schopno pracovat samostatně. Pokud bude dítě unavené, je vhodné nechat ho nejprve odpočinout, vychutnat svačinku atd. (Nedoporučujeme odpočívat před školní přípravou u počítače, ten má na člověka spíše opačný účinek)
 4. Připravte svým dětem klidné a tiché prostředí pro školní přípravu. Nepospíchejte na své dítě, ať nepodléhá nervozitě, rozladěnosti atd.
 5. Každý den kontrolujte aktovku a pomáhejte dítěti s přípravou školních pomůcek a penálu (ořezané tužky, pastelky atd.). Vše dávejte společně do školní tašky podle rozvr-hu – opět tak pomůžete Vašemu malému žáčkovi vytvořit pracovní návyky a nebude pak mít problémy se zapomínáním pomůcek atd.)
 6. Veďte děti k samostatnosti, ale postupně a pomalu.
 7. Pokoušejte se v dítěti stále upevňovat hygienické návyky – mytí rukou před i po jídle, používání příboru, udržování čistoty a pořádku na svém místečku, také splachování a mytí rukou po použití WC.
 8. Každý den si s Vaším zlatíčkem vyprávějte nebo spolu čtěte, hrajte hry…stačí opravdu chvilka.Trpělivě odpovídejme na jeho otázky, pomůžeme mu hrou a nenásilnou formou rozvíjet jeho rozumové vnímání, soustředěnost, logiku atd.
 9. Pokusme se společně v dětech podporovat a rozvíjet zdravé sebevědomí, odvahu, smě-lost, zároveň i respekt k dospělým, naučme je kamarádskému a slušnému chování.
 10. Každý den své dítě několikrát pochvalte a pohlaďte i za drobné úspěchy. Snažte se ne-zlobit se, když se mu ve škole něco nedaří. Hledejte cestu, jak neúspěchy odstranit.

Několik rad, aby dítě rádo chodilo do školy

Když prvňáček za pár dní řekne, že do školy už nepůjde, protože se mu tam vůbec nelíbí a další dny ráno přichází s tím, že ho něco moc bolí, máme se tím vážně zabývat? Máme ho nechat doma nebo vyrazit za paní učitelkou ?

Hrozí nám, že uděláme dvě chyby. První spočívá v tom, že nezareagujeme včas na vážný pro-blém nebo naopak přeženeme svoji reakci tam, kde o problém nejde.

Ve skutečnosti se obvykle nic neděje. Dítě si jen stýská nad ztrátou volnosti a problém brzy vymizí. Musíme si uvědomit, že prvňáček je citlivý na zdánlivé maličkosti. Může velmi dra-maticky reagovat i např. na nezvyklou barvu vlasů paní učitelky.

Vyjádřete před dítětem pochopení pro situaci "to já moc dobře znám, když se člověku někam nechce".

Vyprávějte vlastní zkušenosti se školou nebo z práce. Neptejte se přímo, co se děje. Malé děti často neumějí zhodnotit situaci a nevědí, co přesně jim ve škole vadí. Raději počkejte až se dítě samo, spontánně rozhovoří. Někdy se dítě stydí nebo nevěří, že by mu rodiče mohli pomoci. Buďte proto trpěliví. Problémy nebagatelizujte a neřešte je mávnutím ruky.

Nikdy dítě nezesměšňujte a nehodnoťte situaci větami - to nic není, to se spraví, to se ti stane ještě tisíckrát.

Jestliže stesky dítěte neustávají měli bychom se vypravit do školy a promluvit s učitelem, sdělit mu informace o problému a požádat o radu. Současně se domluvte, co podnikne on pro zlepšení situace. Nenechte se uchlácholit větami - ono si zvykne, to se poddá.