Aktuality

POKYNY K PLATBÁM 2019/2020

01.09.2019

Pokyny k platbám na školní rok 2019/2020

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 bude ve výši 450 Kč,
děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.
Cena obědů je stanovena dle věkových kategorií: (zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020, příklad: dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2020 celý školní rok však již spadá do kategorie 7-10 let).
Strávníci 3- 6 let 36,- Kč
strávníci 7-10 let 40,- Kč
Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst. 9).

Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit!
Stravu ohlašujte pouze na tel. školní jídelny 547 210 614, nebo do sešitu ,,VZKAZY“ den do-předu do 13,00hod. a každé pondělí do 7,30hod.
Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu na daný měsíc a to do 10. dne v měsíci. Číslo účtu naší školy: 37730621/0100

Výše záloh: strávníci 3 - 6 let 700,- Kč
strávníci 7 - 10 let 800,- Kč

.
Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně, vždy po ukončení pololetí.
Na září neposílejte platbu před 1.9.
Na prázdniny je potřeba zrušit trvalé příkazy, neposílejte žádné jiné platby než úhradu za prázdninový provoz. Jestliže jste v průběhu roku změnili číslo účtu, tuto změnu nahlaste ihned vedoucí školní jídelny.


Co se změnilo na naší MŠ

28.08.2019

Ve třídě Broučků bude od září pracovat s pí.ředitelkou pí.učitelka Mgr.Eva Matušková, Ve třídě Motýlků bude pracovat s paní uč. Katkou pí. uč.Ivana Korotvičková.Je vytvořen nový ŠVP, podle kterého budou pí. uč. pracovat.Třídy jsou uspořádány do koutů, ve kterých budou děti pracovat ( Knihy a písmena, školička, hry, sport, pokusy, dílna, příroda, kuchyně, hudba, divadlo,kostky,atelier).Ve třídách budou postupné svačinky v časovém rozmezí 8.15-8.45hod.Prosíme, aby děti chodily do Mš včas.Odpolední svačina bude postupná od 14.15-14.45.další informace se dozvíte na schůzce pro rodiče v září.Termín upřesníme. Na schůzce budeme konzultovat výši částky na aktivity pro děti ze SRPŠ


Jaké úpravy proběhly na naší MŠ během prázdnin

28.08.2019

Oprava dřevěných hracích prvků.Výměna písku v pískovištích, oprava pískovišť.
Vytvořena denní místnost pro paní kuchařky a pro paní učitelky.Nová barevná tiskárna pro všechny zaměstnance MŠ.Tablety pro děti do každé třídy, notebooky pro pí. učitelky.Nové nástěnky ve třídě Broučků a informativní tabule pro rodiče v halách MŠ. Nákup dvou ponků do třídy Broučků a Motýlků.