Aktuality

POKYNY K PLATBÁM 2019/2020

14.06.2019

Pokyny k platbám na školní rok 2019/2020

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 bude ve výši 450 Kč,
děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.
Cena obědů je stanovena dle věkových kategorií: (zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020, příklad: dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2020 celý školní rok však již spadá do kategorie 7-10 let).
Strávníci 3- 6 let 36,- Kč
strávníci 7-10 let 40,- Kč
Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst. 9).

Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit!
Stravu ohlašujte pouze na tel. školní jídelny 547 210 614, nebo do sešitu ,,VZKAZY“ den do-předu do 13,00hod. a každé pondělí do 7,30hod.
Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci. Číslo účtu naší školy: 37730621/0100

Výše záloh: strávníci 3 - 6 let 700,- Kč
strávníci 7 - 10 let 800,- Kč

.
Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 2x ročně, vždy po ukončení pololetí.
Na září neposílejte platbu před 1.9.
Na prázdniny je potřeba zrušit trvalé příkazy, neposílejte žádné jiné platby než úhradu za prázdninový provoz. Jestliže jste v průběhu roku změnili číslo účtu, tuto změnu nahlaste ihned vedoucí školní jídelny.


STRAVNÉ 2019/2020

14.06.2019

VÁŽENÍ RODIČE

Z důvodu 7% navýšení cen za potraviny a dlouhodobé neregulaci cen, jsme nuceni zvýšit cenu stravného.


Dop.svači oběd odpol.svači
Strávníci 3-6 let cena 36,-Kč 8,-kč 21,-kč 7,-kč
Strávníci7–10 let cena 40,- Kč 9,-kč 24,-kč 7,-kč


Rádi bychom udrželi dosavadní nastavené zdravé a kvalitní stravování Vašich dětí.
Pro případné dotazy se obraťte na vedoucí školní kuchyně.

Děkuji za pochopení vedoucí školní jídelny