Úplata za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2017/2018 stanovila ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání na 419kč na dítě za měsíc.
PLATBU JE POTŘEBA UHRADIT DO 10. ZA DANÝ MĚSÍC!