Úplata za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2019/2020 stanovila ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání na 450kč na dítě za měsíc.
PLATBU JE POTŘEBA UHRADIT DO 10. ZA DANÝ MĚSÍC!