Zápis do MŠ


Přijímací řízení do Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020 bude probíhat v následujících termínech:

Přihlášku můžete získat třemi způsoby:

  1. Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu od 1. 4. - 1. 5. 2019 na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/,
  2. na mateřské škole v termínu sjednaném s ředitelkou MŠ telefonicky či mailem (547215454, ms_uzbecka@volny.cz) s kartičkou pojištěnce
  3. na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám.3, 1. patro u pověřených pracovnic (Mgr. Dagmara Hanáková, dveře č. 104 nebo pí. Hofbruckerová,dv.103)

Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech:
ve čtvrtek 2. května 2019 v době od 10:30 – 16:30 hod. a v pátek 3. května 2019 v době od 10:30 – 16:30 hod. Při odevzdání přihlášky je nutné mít s sebou:

  • svůj občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře,
  • doklad o bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/