Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Lidské tělo

kdy: 16.11.2020
kdo: Motýlci
kde:

Seznámíme se s naším tělem, pojmenujeme jednotlivé části a zjistíme, jak naše tělo vlastně funguje. Zahrajeme si na detektivy a prozkoumáme otisky prstů a dlaní. Společně si zacvičíme a protáhneme celé tělíčko.

Ateliér

 • Tvoříme „rentgenový snímek“ ruky nebo kostry (dle věku dětí)
 • Na šablonu obličeje dolepujeme smysly (oči, nos, ústa, uši)
 • Pomocí barevné vlny modelujeme mozek v hlavě

Pohyb (s asistentem)

 • Pohybová hra „Hlava, ramena, kolena,…“
 • Protažení celého těla (cvičení pro děti)
 • Hra na Sochy
 • Říkanka Tělo a Rozcvička
 • Kdo se nám zatoulal (hra s padákem)

Manipulační hry

 • Koláž – vystřihneme z časopisu část postavy a zbytek dokreslíme
 • Složíme a slepíme puzzle (chlapec, dívka)
 • Puzzle Lidské tělo s orgány
 • Pexetrio Lidské tělo

Školička

 • Uvolňujeme ruku (Jedním tahem) na velké ploše – obličej, ruka, noha
 • Jednotažky na papíře
 • Postřehování (najdi odlišný obrázek)
 • Skládáme ruce podle velikosti
 • Pojmenujeme a spojíme části těla

 Knihy a písmena

 • Prohlížíme a vyhledáváme z knih a encyklopedií obrázky k tématu Tělo
 • Spojujeme stejná slova a písmena na papíře.
 • Podle šablony přiřazujeme správná písmena (barevné vršky s abecedou)

Kostky

 • Obestavíme ležícího kamaráda kaštany
 • Postavíme z kostek lidské tělo
 • 3. Sestavíme lidské tělo na magnet. tabuli

Dílna (s asistentem)

 • Na velkou plochu obkreslíme kamaráda a z látek vystřihneme a nalepíme orgány nebo oděv (dle věku dětí)
 • Vyrábíme stetoskop pro děti

 Pokusy a objevy

 • Zkoumáme svoje tělo pomocí lupy
 • Stejné nebo jiné dlaně? (otisk pomocí prstové barvy)
 • Uděláme si otisk prstu a pomocí lupy zkoumáme, zda jsou všechny stejné

Program

Pondělí KK

 • Přivítání, povídání o víkendu…, navedeme na téma Lidské tělo, co o něm víme…, co sem patří, jak se co jmenuje.
 • Motivační povídka
 • Pohybová hra „Hlava, ramena,…“ a plánování do CA podle piktogramů
 • Říkanka Tělo a hra s padákem.

Úterý-čtvrtek KK

 • přivítání, protažení těla
 • opakování říkanek,
 • oznávací hra Stavba lidského těla
 • Pokus s naším tepem
 • rozdělení do CA podle zájmu dětí

Pátek KK

 • přivítání, protažení těla
 • zopakování říkanek
 • pohybové a rytmizační hry (společně)
 • vyhodnocení CA za týden – co děti bavilo, co se povedlo, co bylo těžké, atd.

Každý den HK

 • každé dítě má možnost vyjádřit se ke své práci v CA, zhodnotit komunikaci a spolupráci s kamarády
 • ocenění každého jedince potleskem

 

Říkanka Tělo (s ukazováním)

Levá ruka, pravá ruka, do dlaně si prstík ťuká.
Pěsti, lokty, ramena, hlava, břicho, kolena. Oči, pusa, nos, ten kluk chodí bos.

Rozcvička (s ukazováním)

Předklon, vzpřim, úklon, vzpřim, každý den si zacvičím.
Umím vzpažit, upažit, předpažit i zapažit.
Často cvičím: dřep a vztyk, svaly mám jak námořník.

 

Hra Stavba lidského těla

Děti sedí v kruhu na koberci. Doprostřed položíme panenku a vedle si lehne jedno z dětí. Ptáme se dětí na rozdíly mezi panenkou a kamarádem. Zkusíme se zeptat, co se skrývá uvnitř lidského těla. Ukážeme barevnou kartu z desek KAFOMETÍKU. Pojmenováváme jednotlivé orgány.

 

Pokus s naším tepem

Nahmatáme si tep na vnitřní straně zápěstí a spočítáme si počet tepů za minutu. Výsledek zapíšeme. Proběhneme se po třídě, uděláme několik dřepů a zkusíme si opětovně změřit tep.

 

Tato stránka je zatím ve vývoji.
Zpět na homepage
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram