Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku a nástup do MŠ je v pondělí 4. 9. 2023.
V pátek 1. 9. 2023 je MŠ uzavřena.

Přejeme hezké prázdniny!
Vaše MŠ

Zápisy

V Mateřské škole proběhnou celkem 2 zápisy

Zápis pro české děti

Zápis pro cizince

Prázdninový provoz MŠ v Bohunicích

Prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů ke stažení.

Den otevřených dveří v MŠ Uzbecká

Můžete si projít vnitřní prostory, prohlédnout školní zahradu, získat informace o provozu mateřské školy, nahlédnout přímo do tříd, kde budou děti pracovat s paní učitelkou, seznámit se s programem Začít spolu, podle kterého mateřská škola směřuje svoje vzdělávání.

Těšíme se na Vás.

Uzavření MŠ 10. 2. 2023

Vážení rodiče,

na pátek 10. 2., byla dodavatelem EON nahlášena celodenní, plánovaná odstávka elektřiny v MŠ Brno, Uzbecká 30, p. o., z důvodu opravy distribuční sítě.

Po dohodě se zřizovatelem, bude v tento den - 10. 2. 2023 -  mateřská škola uzavřena.

Komunikace s MŠ

Vážení rodiče,

velká prosba na Vás!
Pokud Vás něco trápí, či Vám něco nevyhovuje, obracejte se přímo na nás v MŠ.
Na třídních schůzkách 10. 11. jste měli prostor k diskusi. Vaše připomínka ohledně teplé vody nezazněla.

Třídní schůzky, kde můžete hovořit, budou probíhat pravidelně každé 3 měsíce.
Nezatěžujte úředníky, pana starostu na ÚMČ, který má (kteří mají) své práce až nad hlavu.
Volte, prosíme, přímou komunikaci s námi. V šatnách máte schránky na připomínky, náměty, dotazy.
Můžete kdykoliv hovořit s učitelkou, asistentkou, ředitelkou. Máme el. systém Lyfle, e-mail....
Pište, hovořte, komunikujte přímo.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

Vaše MŠ.

Informační třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 10. listopadu v 16:30 hod. proběhnou ve všech třídách MŠ informační třídní schůzky.

Žádáme proto o účast alespoň jednoho zákonného zástupce dětí, schůzky proběhnou bez účasti dětí (ať máme klid na diskusi).

Děkujeme a těšíme se na hojnou účast

Edukativně stimulující skupinky pro předškolní děti a rodiče

Cyklus intenzivní přípravy předškoláků na přestup do 1.tříd. ZŠ začne ve čtvrtek od 24. 11. 2022.

Skupinky budou probíhat ve třídě Berušek od 16 hod. do 17 hod.

Frekvence: 1 x 14dnů, 10 lekcí

Přítomnost dospělé osoby je podmínkou účasti v EES.

V případě zájmu se zapisujte do zápisových archů. Dle počtu zájemců budeme objednávat PRACOVNÍ LISTY z pedagogicko-psychologické poradny. (Pracovní listy z oblasti grafomotoriky, matematických představ, jednotažek, zrakové diferenciace a analýzy, orientace v prostoru apod., které vytvořila Mgr.Bednářová autorka knih: Školní zralost, Diagnostika předšk.dítěte, Počítání soba Boba, Co si pastelky povídaly apod.).

S materiály z poradny budou děti průběžně pracovat, plnit v lekcích i doma úkoly a v závěru kurzu si je děti odnesou domů.

Cena všech PĚTI složek materiálů je 550Kč – grafomotorika, jednotažky, předmatematické představy, sluchová analýza, zraková analýza.

Zasílejte částku na účet školy se jménem dítěte a poznámkou ESS.

Lyfle

Vážení rodiče,

veškeré informace, aktuality, fotky a další dění v MŠ bude vždy přednostně sdělováno a předáváno formou našeho informačního kanálu LYFLE.

Zkontrolujte si, prosím, zda máte aktivován e-mail i telefonní číslo pro přijímání zpráv z LYFLE, a zda máte ve svém mobilním telefonu aktivovanou aplikaci LYFLE.

V případě nesrovnalostí neváhejte kontaktovat paní učitelku ve třídě.

Děkujeme za spolupráci

Vaše MŠ

Docházka během podzimních prázdnin

Vážení rodiče,
od pondělí 17. 10. budou k dispozici před každou třídou seznamy dětí na docházku během podzimních prázdnin, t. j. 26. - 27. 10. Prosíme, zapište svoje dítě zda bude či nebude (ano/ne) v tyto dny chodit do školky.
Děkujeme vám za spolupráci 🙂

28. 10. je MŠ uzavřena – Státní svátek.

Provoz o svátcích

Vážení rodiče,

připomínáme data blížících se státních svátků, kdy je MŠ zavřená.

Jedná se o středu 28. září, pátek 28. října a čtvrtek 17. listopadu.
Přejeme pohodové, podzimní dny!
Vaše MŠ.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 15. 9. v 16 hod. se uskuteční třídní schůzky pro všechny rodiče ve třídě Berušek, kde budete seznámeni se školním řádem, programem školy, informačními toky, nadstandartními akcemi školy, školou v přírodě, popř. kroužky, frekvencí dalších třídních schůzek a konzultací, zvolíte si zástupce pro SRPŠ apod.

Prosíme o Vaši účast.

Těšíme se na Vás a přejeme krásné babí léto.

Pedagogové a vedení školy.