Komunikace s MŠ

Vážení rodiče,

velká prosba na Vás!
Pokud Vás něco trápí, či Vám něco nevyhovuje, obracejte se přímo na nás v MŠ.
Na třídních schůzkách 10. 11. jste měli prostor k diskusi. Vaše připomínka ohledně teplé vody nezazněla.

Třídní schůzky, kde můžete hovořit, budou probíhat pravidelně každé 3 měsíce.
Nezatěžujte úředníky, pana starostu na ÚMČ, který má (kteří mají) své práce až nad hlavu.
Volte, prosíme, přímou komunikaci s námi. V šatnách máte schránky na připomínky, náměty, dotazy.
Můžete kdykoliv hovořit s učitelkou, asistentkou, ředitelkou. Máme el. systém Lyfle, e-mail....
Pište, hovořte, komunikujte přímo.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

Vaše MŠ.

Informační třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 10. listopadu v 16:30 hod. proběhnou ve všech třídách MŠ informační třídní schůzky.

Žádáme proto o účast alespoň jednoho zákonného zástupce dětí, schůzky proběhnou bez účasti dětí (ať máme klid na diskusi).

Děkujeme a těšíme se na hojnou účast

Edukativně stimulující skupinky pro předškolní děti a rodiče

Cyklus intenzivní přípravy předškoláků na přestup do 1.tříd. ZŠ začne ve čtvrtek od 24. 11. 2022.

Skupinky budou probíhat ve třídě Berušek od 16 hod. do 17 hod.

Frekvence: 1 x 14dnů, 10 lekcí

Přítomnost dospělé osoby je podmínkou účasti v EES.

V případě zájmu se zapisujte do zápisových archů. Dle počtu zájemců budeme objednávat PRACOVNÍ LISTY z pedagogicko-psychologické poradny. (Pracovní listy z oblasti grafomotoriky, matematických představ, jednotažek, zrakové diferenciace a analýzy, orientace v prostoru apod., které vytvořila Mgr.Bednářová autorka knih: Školní zralost, Diagnostika předšk.dítěte, Počítání soba Boba, Co si pastelky povídaly apod.).

S materiály z poradny budou děti průběžně pracovat, plnit v lekcích i doma úkoly a v závěru kurzu si je děti odnesou domů.

Cena všech PĚTI složek materiálů je 550Kč – grafomotorika, jednotažky, předmatematické představy, sluchová analýza, zraková analýza.

Zasílejte částku na účet školy se jménem dítěte a poznámkou ESS.

Lyfle

Vážení rodiče,

veškeré informace, aktuality, fotky a další dění v MŠ bude vždy přednostně sdělováno a předáváno formou našeho informačního kanálu LYFLE.

Zkontrolujte si, prosím, zda máte aktivován e-mail i telefonní číslo pro přijímání zpráv z LYFLE, a zda máte ve svém mobilním telefonu aktivovanou aplikaci LYFLE.

V případě nesrovnalostí neváhejte kontaktovat paní učitelku ve třídě.

Děkujeme za spolupráci

Vaše MŠ

Docházka během podzimních prázdnin

Vážení rodiče,
od pondělí 17. 10. budou k dispozici před každou třídou seznamy dětí na docházku během podzimních prázdnin, t. j. 26. - 27. 10. Prosíme, zapište svoje dítě zda bude či nebude (ano/ne) v tyto dny chodit do školky.
Děkujeme vám za spolupráci 🙂

28. 10. je MŠ uzavřena – Státní svátek.

Provoz o svátcích

Vážení rodiče,

připomínáme data blížících se státních svátků, kdy je MŠ zavřená.

Jedná se o středu 28. září, pátek 28. října a čtvrtek 17. listopadu.
Přejeme pohodové, podzimní dny!
Vaše MŠ.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 15. 9. v 16 hod. se uskuteční třídní schůzky pro všechny rodiče ve třídě Berušek, kde budete seznámeni se školním řádem, programem školy, informačními toky, nadstandartními akcemi školy, školou v přírodě, popř. kroužky, frekvencí dalších třídních schůzek a konzultací, zvolíte si zástupce pro SRPŠ apod.

Prosíme o Vaši účast.

Těšíme se na Vás a přejeme krásné babí léto.

Pedagogové a vedení školy.

Třídní schůzky pro nové rodiče

Vážení rodiče,

ráda bych Vás pozvala na informační, třídní schůzky pro rodiče dětí, které nastupují ve školním roce 2022/2023 od 1. 9. do naší MŠ.

Schůzky proběhnou ve čtvrtek 25. 8. 2022 v 16 hod., ve třídě Motýlků v 1.patře.

Vstup hlavní halou (ředitelna, kuchyň).

Vezměte s sebou přezůvky, zápisník a tužku na poznámky.

Těšíme se na Vás!

Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace
Mgr. Blažena Urbánková, ředitelka
Mgr. Jitka Vysloužilová, zástupce ředitelky

Přípravné třídy na ZŠ Arménská

Vážení rodiče dětí s odkladem školní docházky, na ZŠ Arménská se otvírá přípravná třída pro děti, které nejsou zcela zralé pro nástup do 1. třídy ZŠ.

Tato třída se zaměřuje na vyrovnávání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost, a to v době, kdy by již povinnou školní docházku mělo realizovat.

Výchovně vzdělávací program trvá 4 vyučovací hodiny. V případě zájmu, může pak dítě docházet do školní družiny.

Stravování probíhá ve školní jídelně.

Podání žádostí do přípravných tříd na ZŠ Arménská je do 6. 6. 2022.

Žádosti k přijetí obdržíte v MŠ.

Bližší informace zde

Prázdninový provoz MŠ v Bohunicích

Vážení rodiče, prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice v červenci a srpnu 2022 zajištěn v těchto termínech:

1. - 15. 7. 2022
ZŠ a MŠ Vedlejší 10, školné 230 Kč

18. - 29. 7. 2022
MŠ Švermova 11, školné 254 Kč

1. - 12. 8. 2022
MŠ Pohádka, Běloruská 4, školné 200 Kč

15. - 24. 8. 2022
MŠ Amerlingova 4, školné 164 Kč

25. - 31. 8. 2022
přípravný týden - bez provozu

MŠ Uzbecká 30 mimo provoz

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu s kopií evidenčního listu dítěte si vyzvednete ve své třídě od 21.3. 2022 (popř. vyzvednete v úředních hodinách u ředitelky školy) a vyplněné odevzdáte na mateřské škole, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 30.3. nebo ve čtvrtek 31. 3. 2022 vhozením žádosti s evidenčním listem do určené schránky MŠ v době od 7:00 – 16:00h.

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí a kopii evidenčního listu s lékařským potvrzením.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte obdržíte ve své školce na třídě od 11. 4. 2022. Pokud budete přijati, dostanete informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

Kritéria:

Lze předpokládat velký zájem rodičů, proto zvažte i jiné možnosti, např. soukromé školky.

Letní provoz mateřských škol v Brně-Bohunicích

1 - 15. 7. 2022 - ZŠ a MŠ Vedlejší

18. - 29. 7. 2022 - MŠ Švermova 11

1. - 12. 8. 2022 - MŠ Pohádka, Běloruská 4

15. - 24. 8. 2022 - MŠ Amerlingova 4

Mimo provoz je MŠ Uzbecká – o prázdninách proběhne celková rekonstrukce třídy Broučků.

Krásné a pohodové vánoce

Vážení rodiče, přejeme krásné a pohodové vánoce!
V novém roce 2022 hodně zdraví, úspěchů a společných zážitků s Vašimi dětmi.