Prázdninový provoz MŠ v Bohunicích

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice
v červenci a srpnu 2024 zajištěn v těchto termínech:

termín výše školného
1. 7. – 12. 7. 2024 MŠ Pohádka, Běloruská 4 204 Kč
15. 7. – 26. 7. 2024 MŠ Uzbecká 30 260 Kč
29. 7. –   9. 8. 2024 MŠ Švermova 11 250 Kč
12. 8. – 23. 8. 2024 MŠ Amerlingova 4 275 Kč
Mimo provoz ZŠ a MŠ Vedlejší 10 -
26. 8. -30. 8. 2024 přípravný týden – bez provozu

Náš den ve školce

Jak vypadá náš den ve školce se můžete podívat na tomto videu:

Nabídka semináře pro rodiče

Seminář "Školní zralost a připravenost"

další informace včetně přihlášení na tomto odkazu:

http://map4.brno.cz/modules.php?module=seminare&urceno_pro=rodice

 

Pozvánka na Dny otevřených dveří

Zveme Vás na Dny otevřených dveří v naší mateřské škole

6. a 13. března 2024 od 8:30 do 10:00 hod.

 

 

Program Začít spolu

Předškolní vzdělávání je realizováno v programu Začít spolu.

Výstražná stávka, 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství se připojujeme ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků, jde především o platy těch, kteří naše školství drží "zezdola". Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek, a dále také pokles jejich platů. Bez těchto zaměstnanců není chod mateřské školy možný. Do těchto pozic je nutné vybírat kvalifikované pracovníky s laskvým přístupem k dětem a znalostmi všech specifik pro mateřskou školu. Určitě chápete, že toto povolání nemůže vykonávat každý.

Školské odbory avizovaly na 27. 11. 2023 stávku. Protože chceme dát rozhodnutím vlády jasně najevo, co si o těchto rozhodnutích myslíme, nemáme jinou možnost než se do této stávky zapojit. V tento den bude tedy naše mateřská škola uzavřena.

Děkujeme za pochopení
Pracovníci mateřské školy Uzbecká

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku a nástup do MŠ je v pondělí 4. 9. 2023.
V pátek 1. 9. 2023 je MŠ uzavřena.

Přejeme hezké prázdniny!
Vaše MŠ

Zápisy

V Mateřské škole proběhnou celkem 2 zápisy

Zápis pro české děti

Zápis pro cizince

Prázdninový provoz MŠ v Bohunicích

Prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů ke stažení.

Den otevřených dveří v MŠ Uzbecká

Můžete si projít vnitřní prostory, prohlédnout školní zahradu, získat informace o provozu mateřské školy, nahlédnout přímo do tříd, kde budou děti pracovat s paní učitelkou, seznámit se s programem Začít spolu, podle kterého mateřská škola směřuje svoje vzdělávání.

Těšíme se na Vás.

Uzavření MŠ 10. 2. 2023

Vážení rodiče,

na pátek 10. 2., byla dodavatelem EON nahlášena celodenní, plánovaná odstávka elektřiny v MŠ Brno, Uzbecká 30, p. o., z důvodu opravy distribuční sítě.

Po dohodě se zřizovatelem, bude v tento den - 10. 2. 2023 -  mateřská škola uzavřena.

Komunikace s MŠ

Vážení rodiče,

velká prosba na Vás!
Pokud Vás něco trápí, či Vám něco nevyhovuje, obracejte se přímo na nás v MŠ.
Na třídních schůzkách 10. 11. jste měli prostor k diskusi. Vaše připomínka ohledně teplé vody nezazněla.

Třídní schůzky, kde můžete hovořit, budou probíhat pravidelně každé 3 měsíce.
Nezatěžujte úředníky, pana starostu na ÚMČ, který má (kteří mají) své práce až nad hlavu.
Volte, prosíme, přímou komunikaci s námi. V šatnách máte schránky na připomínky, náměty, dotazy.
Můžete kdykoliv hovořit s učitelkou, asistentkou, ředitelkou. Máme el. systém Lyfle, e-mail....
Pište, hovořte, komunikujte přímo.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

Vaše MŠ.