Přípravné třídy na ZŠ Arménská

Vážení rodiče dětí s odkladem školní docházky, na ZŠ Arménská se otvírá přípravná třída pro děti, které nejsou zcela zralé pro nástup do 1. třídy ZŠ.

Tato třída se zaměřuje na vyrovnávání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost, a to v době, kdy by již povinnou školní docházku mělo realizovat.

Výchovně vzdělávací program trvá 4 vyučovací hodiny. V případě zájmu, může pak dítě docházet do školní družiny.

Stravování probíhá ve školní jídelně.

Podání žádostí do přípravných tříd na ZŠ Arménská je do 6. 6. 2022.

Žádosti k přijetí obdržíte v MŠ.

Bližší informace zde

Prázdninový provoz MŠ v Bohunicích

Vážení rodiče, prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice v červenci a srpnu 2022 zajištěn v těchto termínech:

1. - 15. 7. 2022
ZŠ a MŠ Vedlejší 10, školné 230 Kč

18. - 29. 7. 2022
MŠ Švermova 11, školné 254 Kč

1. - 12. 8. 2022
MŠ Pohádka, Běloruská 4, školné 200 Kč

15. - 24. 8. 2022
MŠ Amerlingova 4, školné 164 Kč

25. - 31. 8. 2022
přípravný týden - bez provozu

MŠ Uzbecká 30 mimo provoz

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu s kopií evidenčního listu dítěte si vyzvednete ve své třídě od 21.3. 2022 (popř. vyzvednete v úředních hodinách u ředitelky školy) a vyplněné odevzdáte na mateřské škole, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 30.3. nebo ve čtvrtek 31. 3. 2022 vhozením žádosti s evidenčním listem do určené schránky MŠ v době od 7:00 – 16:00h.

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí a kopii evidenčního listu s lékařským potvrzením.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte obdržíte ve své školce na třídě od 11. 4. 2022. Pokud budete přijati, dostanete informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

Kritéria:

Lze předpokládat velký zájem rodičů, proto zvažte i jiné možnosti, např. soukromé školky.

Letní provoz mateřských škol v Brně-Bohunicích

1 - 15. 7. 2022 - ZŠ a MŠ Vedlejší

18. - 29. 7. 2022 - MŠ Švermova 11

1. - 12. 8. 2022 - MŠ Pohádka, Běloruská 4

15. - 24. 8. 2022 - MŠ Amerlingova 4

Mimo provoz je MŠ Uzbecká – o prázdninách proběhne celková rekonstrukce třídy Broučků.

Krásné a pohodové vánoce

Vážení rodiče, přejeme krásné a pohodové vánoce!
V novém roce 2022 hodně zdraví, úspěchů a společných zážitků s Vašimi dětmi.

Vážení rodiče, v souvislosti s platnou legislativou,

Děkujeme za pochopení.

Uzavření MŠ

Od 23.12. do 2.1. 2022 je MŠ uzavřena.

Odhlášky stravování

Z důvodu uzávěrky školního roku 2020/2021 budeme odhlášky na poslední tři dny přijímat do pátku 25. 6. 2021 do 13:00 hod.

Odhlášky po termínu nebudou akceptovány.

Přihlášení strávníci si mohou oběd odebrat do jídlonosičů.

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

od pondělí 10.5. 2021 je z důvodu rozvolnění mimořádných opatření MŠ otevřená pro všechny (i mladší) děti, bez povinného testování.

(Pokračování textu…)

Vratky školného, stravného, příspěvku na kulturní akce

Školné a stravné bude poníženo o platby za období, kdy byla MŠ zcela uzavřena. Přeplatky budou vráceny na Vaše účty do 30.6.2021.

16.4. jsme odeslali zpět (těm, co zaplatili) příspěvek na kulturní akce za druhé pololetí. Prosíme o kontrolu. Děkujeme.

Vyzvednutí dětí z MŠ v období od 12. 4. 2021

Prozvoníte mobilem číslo Vaší třídy

Asistenti, či provozní zaměstnanci Vám dítě přivedou před MŠ.

Testování dětí proběhne 2x týdně – v pondělí a čtvrtek, či při prvním nástupu do MŠ.

Děkujeme za pochopení.
Vaše MŠ.

Otevření provozu MŠ

Od 12. 4. 2021 se otvírá provoz MŠ pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

(Pokračování textu…)

Prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče, v pondělí 29. 3. si můžete osobně v MŠ vyzvednout Žádost o umístění dítěte v letním provozu ve třídách Broučků, Berušek či Motýlků, a to od 7 - 9 hod., nebo v odpoledních hodinách od 15 - 17 hod. Pokud budete o letních prázdninách navštěvovat i jiné MŠ v Bohunicích, je třeba vyzvednout tento formulář a také evidenční list Vašeho dítěte, které pak odevzdáte v příslušných MŠ.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Prázdninový provoz MŠ 2021 Bohunice

7. - 9. 7. 2021
MŠ Běloruská 4, školné 120 Kč

7. - 23. 7. 2021
MŠ Vedlejší 10, školné 225/113 Kč týden

7. - 6. 8. 2021
MŠ Amerlingova 4, školné 238 Kč

8. - 20. 8. 2021
MŠ Uzbecká 30, školné 242 Kč

8. - 31. 8. 2021
všechny MŠ uzavřeny – přípravný týden