Vratky školného, stravného, příspěvku na kulturní akce

Školné a stravné bude poníženo o platby za období, kdy byla MŠ zcela uzavřena. Přeplatky budou vráceny na Vaše účty do 30.6.2021.

16.4. jsme odeslali zpět (těm, co zaplatili) příspěvek na kulturní akce za druhé pololetí. Prosíme o kontrolu. Děkujeme.

Potvrzení o školkovném za rok 2020 kvůli slevě na dani

Vážení rodiče, kteří potvrzení potřebujete, zapisujte se do seznamů vyvěšených v šatnách MŠ.

Hotová potvrzení budou nachystaná ve třídách do 20. 1. 2021.

Děkujeme za spolupráci. MŠ