Úprava cen stravného

Vážení rodiče,

od 1. 2. 2023 změnilo MŠMT novelu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Tato Příloha stanovuje finanční limity pro nákup potravin a zároveň nově stanovila i limit pro nákup nápojů. Z tohoto důvodu jsme nuceni od 1. 5. 2023  přistoupit  k úpravě cen stravného...

Toto navýšení zajistí i nadále pestrý jídelníček ( čerstvá zelenina, mléčné přesnídávky, dostatek ryb atd...)

Kategorie děti 3 - 6 let 54,- Kč
přesnídávka 13,- Kč
oběd 30,- Kč
svačina 11,- Kč
Měsíční záloha 1 080,-Kč

Kategorie děti 7 - 10 let 61,- Kč
přesnídávka 14,- Kč
oběd 35,- Kč
svačina 12,- Kč
Měsíční záloha 1 220,-Kč

Vratky školného, stravného, příspěvku na kulturní akce

Školné a stravné bude poníženo o platby za období, kdy byla MŠ zcela uzavřena. Přeplatky budou vráceny na Vaše účty do 30.6.2021.

16.4. jsme odeslali zpět (těm, co zaplatili) příspěvek na kulturní akce za druhé pololetí. Prosíme o kontrolu. Děkujeme.

Potvrzení o školkovném za rok 2020 kvůli slevě na dani

Vážení rodiče, kteří potvrzení potřebujete, zapisujte se do seznamů vyvěšených v šatnách MŠ.

Hotová potvrzení budou nachystaná ve třídách do 20. 1. 2021.

Děkujeme za spolupráci. MŠ