Projekt Šablony III

Projekt „Šablony III“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022792) je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta, využití ICT ve vzdělávání a projektových dnů ve výuce.

Obnova přírodní zahrady

Projekt Obnova přírodní zahrady Mateřské školy Brno, Uzbecká 30 je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

(Pokračování textu…)