Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Záměrem tématu je vést děti k poznávání tradic, vést je k respektování a úctě k lidským hodnotám.

Protože se sejdeme poprvé po vánocích, budeme si více povídat a sdílet povánoční atmosféru.

Školička – aktivity k rozvoji JM, GM, ZV, MP

Knihy a písmena – aktivity k rozvoji předčtenářské gramotnosti a ZV

Manipulace – aktivity k tříkrálovému období

Ateliér – aktivity k tříkrálovému období

Hudba – písnička k tématu

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram