Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/23

Přijímací řízení do Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023 bude probíhat v následujících termínech:

Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu od 1. 4. - 30. 4. 2022 na stránkách: zapisdoms.brno.cz/

nebo osobně u ředitelky mateřské školy s kartičkou pojištěnce po tel. domluvě (tel. 736248433)

Sběr přihlášek

Termíny sběru přihlášek

 • 2. 5. 2022 (pondělí) v době: 8:00 hod. - 16:00 hod.
 • 3. 5. 2022 (úterý) v době: 8:00 hod. - 12:00 hod.

Bezkontaktní sběr přihlášek

V souvislosti s COVID-19 je možné doručit přihlášku následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobně vhozením dokumentů v zalepené obálce do označeného sběrného boxu, který bude   umístěn před budovou MŠ. 

Doklady k zápisu

 • Kopie rodného listu (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište)
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě.
 • Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí bude formou čestného prohlášení zákonných zástupců.
 • Doložení řádného očkování dítěte - potvrzení s razítkem od lékaře na přihlášce
  Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!! 

K zápisu ředitelce školy doručíte tyto dokumenty:

 1. vyplněnou a oběma zákonnými zástupci dítěte podepsanou přihlášku,
 2. přihláška bude obsahovat potvrzení od dětského lékaře,
 3. kopii rodného listu dítěte (kopii prosím označte "Souhlasí s originálem" a podepište),
 4. podepsané čestné prohlášení o trvalém pobytu (u nespádových dětí),

Po skončení správního řízení budou kopie rodného listu řádně skartována.

Od 17. 5. 2022 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzvání elektronickou poštou.

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/

Další aktuality

Komunikace s MŠ

Vážení rodiče, velká prosba na Vás! Pokud Vás něco trápí, či Vám něco nevyhovuje, obracejte se přímo na nás v MŠ.Na třídních schůzkách 10. 11. jste měli prostor k diskusi. Vaše připomínka ohledně teplé vody nezazněla. Třídní […]

Informační třídní schůzky

Vážení rodiče, dne 10. listopadu v 16:30 hod. proběhnou ve všech třídách MŠ informační třídní schůzky. proběhne kontrola informačního kanálu LYFLE obdržíte informace ohledně Edukativně stimulačních skupinek pro předškoláky (vstupní […]

Edukativně stimulující skupinky pro předškolní děti a rodiče

Cyklus intenzivní přípravy předškoláků na přestup do 1.tříd. ZŠ začne ve čtvrtek od 24. 11. 2022. Skupinky budou probíhat ve třídě Berušek od 16 hod. do 17 hod. Frekvence: 1 […]

Lyfle

Vážení rodiče, veškeré informace, aktuality, fotky a další dění v MŠ bude vždy přednostně sdělováno a předáváno formou našeho informačního kanálu LYFLE. Zkontrolujte si, prosím, zda máte aktivován e-mail i […]

Docházka během podzimních prázdnin

Vážení rodiče,od pondělí 17. 10. budou k dispozici před každou třídou seznamy dětí na docházku během podzimních prázdnin, t. j. 26. - 27. 10. Prosíme, zapište svoje dítě zda bude či nebude (ano/ne) v tyto dny […]

Provoz o svátcích

Vážení rodiče, připomínáme data blížících se státních svátků, kdy je MŠ zavřená. Jedná se o středu 28. září, pátek 28. října a čtvrtek 17. listopadu.Přejeme pohodové, podzimní dny!Vaše MŠ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram