Zápisy

V Mateřské škole proběhnou celkem 2 zápisy

Zápis pro české děti

Zápis pro cizince

ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Úprava cen stravného

Vážení rodiče,

od 1. 2. 2023 změnilo MŠMT novelu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Tato Příloha stanovuje finanční limity pro nákup potravin a zároveň nově stanovila i limit pro nákup nápojů. Z tohoto důvodu jsme nuceni od 1. 5. 2023  přistoupit  k úpravě cen stravného...

Toto navýšení zajistí i nadále pestrý jídelníček ( čerstvá zelenina, mléčné přesnídávky, dostatek ryb atd...)

Kategorie děti 3 - 6 let 54,- Kč
přesnídávka 13,- Kč
oběd 30,- Kč
svačina 11,- Kč
Měsíční záloha 1 080,-Kč

Kategorie děti 7 - 10 let 61,- Kč
přesnídávka 14,- Kč
oběd 35,- Kč
svačina 12,- Kč
Měsíční záloha 1 220,-Kč

Prázdninový provoz MŠ v Bohunicích

Prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů ke stažení.

Зарахування українських дітей / Zápis ukrajinských dětí

(Pokračování textu…)

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/24

Přijímací řízení do Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024 bude probíhat v následujících termínech:

(Pokračování textu…)

Den otevřených dveří v MŠ Uzbecká

Můžete si projít vnitřní prostory, prohlédnout školní zahradu, získat informace o provozu mateřské školy, nahlédnout přímo do tříd, kde budou děti pracovat s paní učitelkou, seznámit se s programem Začít spolu, podle kterého mateřská škola směřuje svoje vzdělávání.

Těšíme se na Vás.

Uzavření MŠ 10. 2. 2023

Vážení rodiče,

na pátek 10. 2., byla dodavatelem EON nahlášena celodenní, plánovaná odstávka elektřiny v MŠ Brno, Uzbecká 30, p. o., z důvodu opravy distribuční sítě.

Po dohodě se zřizovatelem, bude v tento den - 10. 2. 2023 -  mateřská škola uzavřena.

Komunikace s MŠ

Vážení rodiče,

velká prosba na Vás!
Pokud Vás něco trápí, či Vám něco nevyhovuje, obracejte se přímo na nás v MŠ.
Na třídních schůzkách 10. 11. jste měli prostor k diskusi. Vaše připomínka ohledně teplé vody nezazněla.

Třídní schůzky, kde můžete hovořit, budou probíhat pravidelně každé 3 měsíce.
Nezatěžujte úředníky, pana starostu na ÚMČ, který má (kteří mají) své práce až nad hlavu.
Volte, prosíme, přímou komunikaci s námi. V šatnách máte schránky na připomínky, náměty, dotazy.
Můžete kdykoliv hovořit s učitelkou, asistentkou, ředitelkou. Máme el. systém Lyfle, e-mail....
Pište, hovořte, komunikujte přímo.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

Vaše MŠ.

Informační třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 10. listopadu v 16:30 hod. proběhnou ve všech třídách MŠ informační třídní schůzky.

Žádáme proto o účast alespoň jednoho zákonného zástupce dětí, schůzky proběhnou bez účasti dětí (ať máme klid na diskusi).

Děkujeme a těšíme se na hojnou účast

Edukativně stimulující skupinky pro předškolní děti a rodiče

Cyklus intenzivní přípravy předškoláků na přestup do 1.tříd. ZŠ začne ve čtvrtek od 24. 11. 2022.

Skupinky budou probíhat ve třídě Berušek od 16 hod. do 17 hod.

Frekvence: 1 x 14dnů, 10 lekcí

Přítomnost dospělé osoby je podmínkou účasti v EES.

V případě zájmu se zapisujte do zápisových archů. Dle počtu zájemců budeme objednávat PRACOVNÍ LISTY z pedagogicko-psychologické poradny. (Pracovní listy z oblasti grafomotoriky, matematických představ, jednotažek, zrakové diferenciace a analýzy, orientace v prostoru apod., které vytvořila Mgr.Bednářová autorka knih: Školní zralost, Diagnostika předšk.dítěte, Počítání soba Boba, Co si pastelky povídaly apod.).

S materiály z poradny budou děti průběžně pracovat, plnit v lekcích i doma úkoly a v závěru kurzu si je děti odnesou domů.

Cena všech PĚTI složek materiálů je 550Kč – grafomotorika, jednotažky, předmatematické představy, sluchová analýza, zraková analýza.

Zasílejte částku na účet školy se jménem dítěte a poznámkou ESS.

Lyfle

Vážení rodiče,

veškeré informace, aktuality, fotky a další dění v MŠ bude vždy přednostně sdělováno a předáváno formou našeho informačního kanálu LYFLE.

Zkontrolujte si, prosím, zda máte aktivován e-mail i telefonní číslo pro přijímání zpráv z LYFLE, a zda máte ve svém mobilním telefonu aktivovanou aplikaci LYFLE.

V případě nesrovnalostí neváhejte kontaktovat paní učitelku ve třídě.

Děkujeme za spolupráci

Vaše MŠ