Komunikace s MŠ

Vážení rodiče,

velká prosba na Vás!
Pokud Vás něco trápí, či Vám něco nevyhovuje, obracejte se přímo na nás v MŠ.
Na třídních schůzkách 10. 11. jste měli prostor k diskusi. Vaše připomínka ohledně teplé vody nezazněla.

Třídní schůzky, kde můžete hovořit, budou probíhat pravidelně každé 3 měsíce.
Nezatěžujte úředníky, pana starostu na ÚMČ, který má (kteří mají) své práce až nad hlavu.
Volte, prosíme, přímou komunikaci s námi. V šatnách máte schránky na připomínky, náměty, dotazy.
Můžete kdykoliv hovořit s učitelkou, asistentkou, ředitelkou. Máme el. systém Lyfle, e-mail....
Pište, hovořte, komunikujte přímo.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

Vaše MŠ.

Informační třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 10. listopadu v 16:30 hod. proběhnou ve všech třídách MŠ informační třídní schůzky.

Žádáme proto o účast alespoň jednoho zákonného zástupce dětí, schůzky proběhnou bez účasti dětí (ať máme klid na diskusi).

Děkujeme a těšíme se na hojnou účast

Edukativně stimulující skupinky pro předškolní děti a rodiče

Cyklus intenzivní přípravy předškoláků na přestup do 1.tříd. ZŠ začne ve čtvrtek od 24. 11. 2022.

Skupinky budou probíhat ve třídě Berušek od 16 hod. do 17 hod.

Frekvence: 1 x 14dnů, 10 lekcí

Přítomnost dospělé osoby je podmínkou účasti v EES.

V případě zájmu se zapisujte do zápisových archů. Dle počtu zájemců budeme objednávat PRACOVNÍ LISTY z pedagogicko-psychologické poradny. (Pracovní listy z oblasti grafomotoriky, matematických představ, jednotažek, zrakové diferenciace a analýzy, orientace v prostoru apod., které vytvořila Mgr.Bednářová autorka knih: Školní zralost, Diagnostika předšk.dítěte, Počítání soba Boba, Co si pastelky povídaly apod.).

S materiály z poradny budou děti průběžně pracovat, plnit v lekcích i doma úkoly a v závěru kurzu si je děti odnesou domů.

Cena všech PĚTI složek materiálů je 550Kč – grafomotorika, jednotažky, předmatematické představy, sluchová analýza, zraková analýza.

Zasílejte částku na účet školy se jménem dítěte a poznámkou ESS.

Lyfle

Vážení rodiče,

veškeré informace, aktuality, fotky a další dění v MŠ bude vždy přednostně sdělováno a předáváno formou našeho informačního kanálu LYFLE.

Zkontrolujte si, prosím, zda máte aktivován e-mail i telefonní číslo pro přijímání zpráv z LYFLE, a zda máte ve svém mobilním telefonu aktivovanou aplikaci LYFLE.

V případě nesrovnalostí neváhejte kontaktovat paní učitelku ve třídě.

Děkujeme za spolupráci

Vaše MŠ

Docházka během podzimních prázdnin

Vážení rodiče,
od pondělí 17. 10. budou k dispozici před každou třídou seznamy dětí na docházku během podzimních prázdnin, t. j. 26. - 27. 10. Prosíme, zapište svoje dítě zda bude či nebude (ano/ne) v tyto dny chodit do školky.
Děkujeme vám za spolupráci 🙂

28. 10. je MŠ uzavřena – Státní svátek.

Provoz o svátcích

Vážení rodiče,

připomínáme data blížících se státních svátků, kdy je MŠ zavřená.

Jedná se o středu 28. září, pátek 28. října a čtvrtek 17. listopadu.
Přejeme pohodové, podzimní dny!
Vaše MŠ.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 15. 9. v 16 hod. se uskuteční třídní schůzky pro všechny rodiče ve třídě Berušek, kde budete seznámeni se školním řádem, programem školy, informačními toky, nadstandartními akcemi školy, školou v přírodě, popř. kroužky, frekvencí dalších třídních schůzek a konzultací, zvolíte si zástupce pro SRPŠ apod.

Prosíme o Vaši účast.

Těšíme se na Vás a přejeme krásné babí léto.

Pedagogové a vedení školy.

Třídní schůzky pro nové rodiče

Vážení rodiče,

ráda bych Vás pozvala na informační, třídní schůzky pro rodiče dětí, které nastupují ve školním roce 2022/2023 od 1. 9. do naší MŠ.

Schůzky proběhnou ve čtvrtek 25. 8. 2022 v 16 hod., ve třídě Motýlků v 1.patře.

Vstup hlavní halou (ředitelna, kuchyň).

Vezměte s sebou přezůvky, zápisník a tužku na poznámky.

Těšíme se na Vás!

Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace
Mgr. Blažena Urbánková, ředitelka
Mgr. Jitka Vysloužilová, zástupce ředitelky

Зарахування українських дітей / Zápis ukrajinských dětí

(Pokračování textu…)

Přípravné třídy na ZŠ Arménská

Vážení rodiče dětí s odkladem školní docházky, na ZŠ Arménská se otvírá přípravná třída pro děti, které nejsou zcela zralé pro nástup do 1. třídy ZŠ.

Tato třída se zaměřuje na vyrovnávání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost, a to v době, kdy by již povinnou školní docházku mělo realizovat.

Výchovně vzdělávací program trvá 4 vyučovací hodiny. V případě zájmu, může pak dítě docházet do školní družiny.

Stravování probíhá ve školní jídelně.

Podání žádostí do přípravných tříd na ZŠ Arménská je do 6. 6. 2022.

Žádosti k přijetí obdržíte v MŠ.

Bližší informace zde

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/23

Přijímací řízení do Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023 bude probíhat v následujících termínech:

(Pokračování textu…)

Projekt Šablony III

Projekt „Šablony III“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022792) je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta, využití ICT ve vzdělávání a projektových dnů ve výuce.