Prázdninový provoz MŠ v Bohunicích

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice
v červenci a srpnu 2024 zajištěn v těchto termínech:

termín výše školného
1. 7. – 12. 7. 2024 MŠ Pohádka, Běloruská 4 204 Kč
15. 7. – 26. 7. 2024 MŠ Uzbecká 30 260 Kč
29. 7. –   9. 8. 2024 MŠ Švermova 11 250 Kč
12. 8. – 23. 8. 2024 MŠ Amerlingova 4 275 Kč
Mimo provoz ZŠ a MŠ Vedlejší 10 -
26. 8. -30. 8. 2024 přípravný týden – bez provozu

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/25

Přijímací řízení do Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024 bude probíhat v následujících termínech:

(Pokračování textu…)

Program Začít spolu

Předškolní vzdělávání je realizováno v programu Začít spolu.

Výstražná stávka, 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství se připojujeme ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků, jde především o platy těch, kteří naše školství drží "zezdola". Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek, a dále také pokles jejich platů. Bez těchto zaměstnanců není chod mateřské školy možný. Do těchto pozic je nutné vybírat kvalifikované pracovníky s laskvým přístupem k dětem a znalostmi všech specifik pro mateřskou školu. Určitě chápete, že toto povolání nemůže vykonávat každý.

Školské odbory avizovaly na 27. 11. 2023 stávku. Protože chceme dát rozhodnutím vlády jasně najevo, co si o těchto rozhodnutích myslíme, nemáme jinou možnost než se do této stávky zapojit. V tento den bude tedy naše mateřská škola uzavřena.

Děkujeme za pochopení
Pracovníci mateřské školy Uzbecká

Informační schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

Informační schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se koná ve středu 30.8. v 16hod. ve třídě Motýlků.

Zápisník, psací potřeby a přezůvky s sebou.

Těšíme se na Vás.

Vaše MŠ

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku a nástup do MŠ je v pondělí 4. 9. 2023.
V pátek 1. 9. 2023 je MŠ uzavřena.

Přejeme hezké prázdniny!
Vaše MŠ

Zápisy

V Mateřské škole proběhnou celkem 2 zápisy

Zápis pro české děti

Zápis pro cizince

ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Úprava cen stravného

Vážení rodiče,

od 1. 2. 2023 změnilo MŠMT novelu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Tato Příloha stanovuje finanční limity pro nákup potravin a zároveň nově stanovila i limit pro nákup nápojů. Z tohoto důvodu jsme nuceni od 1. 5. 2023  přistoupit  k úpravě cen stravného...

Toto navýšení zajistí i nadále pestrý jídelníček ( čerstvá zelenina, mléčné přesnídávky, dostatek ryb atd...)

Kategorie děti 3 - 6 let 54,- Kč
přesnídávka 13,- Kč
oběd 30,- Kč
svačina 11,- Kč
Měsíční záloha 1 080,-Kč

Kategorie děti 7 - 10 let 61,- Kč
přesnídávka 14,- Kč
oběd 35,- Kč
svačina 12,- Kč
Měsíční záloha 1 220,-Kč

Prázdninový provoz MŠ v Bohunicích

Prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů ke stažení.

Зарахування українських дітей / Zápis ukrajinských dětí

(Pokračování textu…)

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/24

Přijímací řízení do Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024 bude probíhat v následujících termínech:

(Pokračování textu…)