Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Informační třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 10. listopadu v 16:30 hod. proběhnou ve všech třídách MŠ informační třídní schůzky.

  • proběhne kontrola informačního kanálu LYFLE
  • obdržíte informace ohledně Edukativně stimulačních skupinek pro předškoláky (vstupní diagnostika iSOPHI)
  • probereme adaptaci nových dětí ve třídě
  • zaměříme se na dodržování společných třídních pravidel
  • prodiskutujeme vaše náměty a připomínky

Žádáme proto o účast alespoň jednoho zákonného zástupce dětí, schůzky proběhnou bez účasti dětí (ať máme klid na diskusi).

Děkujeme a těšíme se na hojnou účast

Další aktuality

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram