Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Informace o mateřské škole

Název organizace

Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace

Adresa

Uzbecká 569/30, 625 00 Brno

Ředitelka

Mgr. Blažena Urbánková

Úřední hodiny

Lichý týden: pondělí 13.00 – 16.00
Sudý týden: středa 9.00 – 12.00

V naší mateřské škole vytváříme pro děti příjemné a inspirující prostředí. Děti se snažíme vést k samostatnosti, komunikaci a toleranci. Nabízíme také různé formy spolupráce s rodinou.

Naši mateřskou školu navštěvuje 75 dětí, které jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd. Kapacita mateřské školy nabízí komorní prostředí a téměř rodinnou atmosféru.

Naše třídy jsou prostorné, doplněné terasami, s výhledem do zahrady se spoustou zeleně. Zahrada poskytuje příjemné prostředí ke hrám i relaxaci. Jsou zde tři velká pískoviště, velké množství sportovních prvků, nové mlhoviště z projektu Přírodní zahrady, ze stejného projektu vyvýšené záhonky, přístřešky, lavičky, africké domečky z proutí, prožitkový chodník.

Všechny tři třídy jsou nově zrekonstruovány. Nabízejí krásný, světlý a otevřený prostor, vhodný pro jakoukoli hru.

 

  • kapacita 84 dětí
  • 3 věkově smíšené třídy
  • provozní doba 6:00 – 16:30
  • vlastní kuchyně
  • 3 velká pískoviště, sportovní prvky
  • zahrada se vzrostlou vegetací

Filosofie školy

Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mě to udělat a já pochopím…

Při tvorbě školního vzdělávacího programu (ŠVP) jsme se inspirovali vývojem moderní pedagogiky 21. století. Zejména požadavkem přísné individualizace vzhledem ke každému dítěti a moderními, aktivizujícími metodami ve vzdělávání dětí.

Samozřejmě pracujeme v souladu se školskou legislativou a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Zároveň analyzujeme výchovně-vzdělávací práce v předchozích obdobích, na jejichž nosné principy navazujeme a dále rozvíjíme o nové moderní metody ve vzdělávání.this text to edit it.

Filosofie programu

Dle H. Gardnera a jeho „Teorie mnohačetných inteligencí“ disponuje každé dítě specifickým druhem nadání, inteligence: verbální, matematická, hudební, prostorová, interpersonální, intrapersonální, tělesně-kinestetická, enviromentální atd.

Nabízíme bohatý počet různorodých aktivit, kdy si dítě volí sobě rezonující a blízkou, takže zažívá pocit úspěchu, naplnění, který ho dále motivuje k poznávání dalších oblastí, aktivit. Spolupráce v malých skupinkách vede k rozvoji komunikace, tolerance, kooperace dětí. Rozvíjí se prosociální schopnosti – děti se učí spoluvytvářet, být tolerantní, přizpůsobit se, nebo vést skupinu.

Pedagog připravuje bohatou didaktickou nabídku, dále vystupuje jako rádce, skrytý režisér, který pomáhá dětem rozvíjet svoji samostatnost, sebeobsluhu, schopnost rozhodnout se a objevovat, experimentovat, řešit, vzájemně se domlouvat, dokončovat aktivitu. Radí a pomáhá v nezbytném případě.

Základní pilíře programu tvoří individualizace, vedení dětí k samostatnému rozhodování (možnost volby a převzetí odpovědnosti), sebehodnocení prostřednictvím portfolia, nabídka různých forem spolupráce s rodinou. 

Zajímá vás něco dalšího? Neváhejte a kontaktujte nás.

přihlášení do Lyfle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram