Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Pokyny k platbám na školní rok 2020/2021

Školné

Číslo účtu

 • 37730621/0100

Platba

 • 520 Kč
 • děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.

Stravné

Číslo účtu

 • 37730621/0100

Platba

 • strávníci 3 - 6 let: 920 Kč
 • strávníci 7 - 10 let: 1040 Kč
 • stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci

SRPŠ

Číslo účtu

 • 115-8970590247/0100

Platba

 • 1 000 Kč
 • do poznámky prosím uveďte jméno dítěte
 • 1. pololetí prosím uhraďte do   30. 9. 2022
 • 2. pololetí prosím uhraďte do 31. 1. 2023

Více informací

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 je ve výši 520 Kč. Děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.

SRPŠ - příspěvek na kulturní akce

Příspěvek na kulturní akce za 1. pololetí (1. 9. 2022 – 31. 1. 2023) ve výši 1000 Kč, prosím, uhraďte do   30.9.2021 na účet SRPŠ - 115-8970590247/0100. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

2.pololetí (1. 2. 2023 – 30 .6 .2023) ve výši 1000 Kč, prosím, uhraďte do 31. 1. 2023.

Stravné

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci.

Cena stravného je stanovena dle finančních normativů pro jednotlivé věkové kategorie. Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce, tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 (např. dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2023, celý školní rok již spadá do kategorie 7 – 10 let).

3 - 6 let

 • přesnídávka: 11 Kč
 • oběd: 25 Kč
 • odpolední svačina: 10 Kč
 • celkem: 46 Kč
 • měsíční záloha: 920 Kč

7 - 10 let

 • přesnídávka: 12 Kč
 • oběd: 29 Kč
 • odpolední svačina: 11 Kč
 • celkem: 52 Kč
 • měsíční záloha: 1040 Kč

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst. 9).

Odhlášky

Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit!

 •  tel. č. školní jídelny: 547 210 614
 • 722 031 005 i formou SMS
 • do sešitu ,,ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY“ den dopředu do 13:00 hod. a každé pondělí do 7:30 hod.

Pokud zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).

Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně, po ukončení školního roku.

Na září neposílejte platbu před 1.9. Na prázdniny je potřeba zrušit trvalé příkazy, neposílejte žádné jiné platby než úhradu za prázdninový provoz. Jestliže jste v průběhu roku změnili číslo účtu, tuto změnu nahlaste ihned vedoucí školní jídelny.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram