Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Pokyny k platbám na školní rok 2020/2021

Školné

Číslo účtu

 • 37730621/0100

Platba

 • 485 Kč
 • děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.

Stravné

Číslo účtu

 • 37730621/0100

Platba

 • strávníci 3 - 6 let: 720 Kč
 • strávníci 7 - 10 let: 800 Kč
 • stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci

SRPŠ

Číslo účtu

 • 115-8970590247/0100

Platba

 • 1 000 Kč
 • do poznámky prosím uveďte jméno dítěte
 • 1. pololetí prosím uhraďte do   30. 9. 2020
 • 2. pololetí prosím uhraďte do 31. 1. 2021

Více informací

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 je ve výši 485 Kč. Děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.

SRPŠ - příspěvek na kulturní akce

Příspěvek na kulturní akce za 1. pololetí (1.9.2020 – 31.1.2021) ve výši 1000 Kč, prosím, uhraďte do   30.9.2020 na účet SRPŠ - 115-8970590247/0100. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

2.pololetí (1.2.2021 – 30.6.2021) ve výši 1000 Kč, prosím, uhraďte do 31. 1. 2021.

Stravné

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci.

Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021. Příklad: dovrší-li dítě věku 7 let  27. 8. 2021, celý školní rok již spadá do kategorie 7-10 let.

3 - 6 let

 • dopolední svačina: 8 Kč
 • oběd: 21 Kč
 • odpolední svačina: 7 Kč
 • celkem: 36 Kč

7 - 10 let

 • dopolední svačina: 9 Kč
 • oběd: 24 Kč
 • odpolední svačina: 7 Kč
 • celkem: 40 Kč

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst. 9).

Odhlášky

Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit!

 •  tel. č. školní jídelny: 547 210 614
 • 722 031 005 i formou SMS
 • do sešitu ,,ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY“ den dopředu do 13.00hod. a každé pondělí do 7.30hod.

Pokud zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).

Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně, po ukončení školního roku.

Na září neposílejte platbu před 1.9. Na prázdniny je potřeba zrušit trvalé příkazy, neposílejte žádné jiné platby než úhradu za prázdninový provoz. Jestliže jste v průběhu roku změnili číslo účtu, tuto změnu nahlaste ihned vedoucí školní jídelny.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram