Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Poděkování rodičům

Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně podílí na chodu mateřské školy po celý školní rok. Vážíme si vaší pomoci.
  • děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do oslavy narozeninového dne svých dětí (pohoštění, program, fotky, prezentace, přítomnost rodičů a sourozenců,…)
  • srdečně děkujeme všem rodičům za účast na Lampionovém průvodu a ohnivé show, za společné tvoření s dětmi na Vánočních dílničkách.
  • děkujeme panu Müllerovi za spravení a vytvoření krásného pískoviště pro naše děti na zahradě MŠ
  • děkujeme paní Štandlové za věnování pomůcek na společné tvoření.
  • děkujeme paní Kopřivové za vysazení „motýlího záhonu na zahradě MŠ“
  • děkujeme panu Kutilovi za pravidelnou pomoc při údržbě MŠ, a také za ukázku a možnost szastřílet si z luku
  • děkujeme panu Maierovi a bráchovi našeho Radovánka, Bertíku Maierovi, za úžasnou přednášku o Vesmíru
přihlášení do Lyfle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram