Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Úprava cen stravného

Vážení rodiče,

od 1. 2. 2023 změnilo MŠMT novelu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Tato Příloha stanovuje finanční limity pro nákup potravin a zároveň nově stanovila i limit pro nákup nápojů. Z tohoto důvodu jsme nuceni od 1. 5. 2023  přistoupit  k úpravě cen stravného...

  • pro děti 3-6leté na Kč 54,- Kč (měsíční zálohy 1 080,- Kč)
  • pro děti 7-8leté na Kč 61,- Kč ( měsíční zálohy 1 220,-Kč).

Toto navýšení zajistí i nadále pestrý jídelníček ( čerstvá zelenina, mléčné přesnídávky, dostatek ryb atd...)

Kategorie děti 3 - 6 let 54,- Kč
přesnídávka 13,- Kč
oběd 30,- Kč
svačina 11,- Kč
Měsíční záloha 1 080,-Kč

Kategorie děti 7 - 10 let 61,- Kč
přesnídávka 14,- Kč
oběd 35,- Kč
svačina 12,- Kč
Měsíční záloha 1 220,-Kč

Další aktuality

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram