Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Obnova přírodní zahrady

Projekt Obnova přírodní zahrady Mateřské školy Brno, Uzbecká 30 je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu byla obnova přírodní zahrady za pomocí pořízení přírodních prvků, které se umístily na současnou venkovní zahradu. Venkovní zahrada mateřské školy se nachází v Brně – Bohunicích, které májí převážně městský charakter a tvoří je rozsáhlá panelová sídliště. Cílem projektu bylo poskytnout (nejen) dětem žijícím v rušném městě pravidelný pobyt venku, v přírodě a tím také podpořit environmentální výchovu v mateřské škole. Současná podoba venkovní zahrady nebyla uzpůsobena k realizaci enviromentálních aktivit, kterými by se děti naučily zodpovědnému přístupu k přírodě. Cílem projektu bylo také zvýšení počtu hodin, ve kterých předškolní děti aktivně pracují, objevují a experimentují venku. Obnova přírodní zahrady umožní rovněž realizaci dalších projektů, které jsou spjaté s environmentální výchovou a podpoří udržitelnost projektu.

Financování projektu

  • Celkové způsobilé výdaje: 574 943,30 Kč
  • Výše příspěvku SFŽP ČR:   488 701,80 Kč
  • Výše příspěvku žadatele:     86 241,50 Kč

Realizace projektu

  • Zahájení: červenec 2020
  • Ukončení: prosinec 2020

Další aktuality

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram