Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Prázdninový provoz MŠ v Bohunicích

Vážení rodiče, prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice v červenci a srpnu 2022 zajištěn v těchto termínech:

1. - 15. 7. 2022
ZŠ a MŠ Vedlejší 10, školné 230 Kč

18. - 29. 7. 2022
MŠ Švermova 11, školné 254 Kč

1. - 12. 8. 2022
MŠ Pohádka, Běloruská 4, školné 200 Kč

15. - 24. 8. 2022
MŠ Amerlingova 4, školné 164 Kč

25. - 31. 8. 2022
přípravný týden - bez provozu

MŠ Uzbecká 30 mimo provoz

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu s kopií evidenčního listu dítěte si vyzvednete ve své třídě od 21.3. 2022 (popř. vyzvednete v úředních hodinách u ředitelky školy) a vyplněné odevzdáte na mateřské škole, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 30.3. nebo ve čtvrtek 31. 3. 2022 vhozením žádosti s evidenčním listem do určené schránky MŠ v době od 7:00 – 16:00h.

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí a kopii evidenčního listu s lékařským potvrzením.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte obdržíte ve své školce na třídě od 11. 4. 2022. Pokud budete přijati, dostanete informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

Kritéria:

  • děti zaměstnaných rodičů přijatých do MŠ v městské části Brno-Bohunice
  • kapacita školy, v případě překročení kapacity školy bude losováno

Lze předpokládat velký zájem rodičů, proto zvažte i jiné možnosti, např. soukromé školky.

Další aktuality

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram