Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Projekt Šablony III

  • Zahájení projektu: 01. 09. 2021
  • Ukončení projektu: 30. 6. 2023
  • Doba trvání: 22 měsíců
  • Celková dotace: 302 831,00 Kč

Projekt „Šablony III“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022792) je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta, využití ICT ve vzdělávání a projektových dnů ve výuce.

Další aktuality

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram