Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Výstražná stávka, 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství se připojujeme ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků, jde především o platy těch, kteří naše školství drží "zezdola". Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek, a dále také pokles jejich platů. Bez těchto zaměstnanců není chod mateřské školy možný. Do těchto pozic je nutné vybírat kvalifikované pracovníky s laskvým přístupem k dětem a znalostmi všech specifik pro mateřskou školu. Určitě chápete, že toto povolání nemůže vykonávat každý.

Školské odbory avizovaly na 27. 11. 2023 stávku. Protože chceme dát rozhodnutím vlády jasně najevo, co si o těchto rozhodnutích myslíme, nemáme jinou možnost než se do této stávky zapojit. V tento den bude tedy naše mateřská škola uzavřena.

Děkujeme za pochopení
Pracovníci mateřské školy Uzbecká

Další aktuality

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram