Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

V tomto týdnu si budeme s dětmi povídat o tom, proč slavíme Vánoce, jak se na ně připravujeme doma a v MŠ, co nám asi Ježíšek nadělí a co si každý přejeme. Také o tom, jaké jsou tradice a zvyky, koho my obdarujeme a na koho ještě myslíme.

S dětmi si vyrobíme vánoční ozdoby, dekorace, vánoční přání. Budeme modelovat vánoční cukroví.

S dětmi si také vánoční cukroví upečeme.

Budeme jmenovat 1.hlásku ve slovech s vánoční tematikou a rozpohybujeme mluvidla.

Procvičíme si dovednosti na pracovních listech a v grafomotorice.

Poslechneme si pohádku Vánoce.

Budeme zpívat vánoční písně a koledy za doprovodu rolniček a zvonků.

Nastrojíme si ve třídě vánoční stromeček.

Budem hrát pohybové hry se zpěvem, písně a básně s pohybem a tancem.

Naučíme se vánoční říkanky a básničky.

Připravíme vánoční dílničku a pásmo vánočních básní, písní a tanečků pro rodiče.

Na vycházkách budeme sledovat vánoční výzdobu v ulicích a přípravy na Vánoce.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram