Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Tento týden se opět zaměříme na třídní pravidla, jejich dodržování a prohlubování. Povíme si o základech slušného chování, o vzájemné komunikaci, toleranci a spolupráci.

V centrech aktivit se zaměříme na práci ve skupinách. S dětmi si vytvoříme pravidla, která nás budou provázet celý zbytek školního roku.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram