Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

V tomto týdnu si budeme s dětmi povídat o Mikuláši, čertovi a andělovi – proč chodí, jak vypadají a jak se chovají k dětem.

S dětmi si procvičíme mluvidla a rytmizaci slov k danému tématu.

Poslechneme si pohádku O čertovi.

Ve výtvarných a pracovních činnostech si vyrobíme čertovský řetěz, čertovské uhlí, Mikuláše a čerta a vymodelujeme si je.

Budem prolézat peklem – hadrovým tunelem a zatancujeme si při hudbě a klavíru tanec andělů.

Budeme počítat a třídit „uhlí“, které si sami vyrobíme.

Procvičíme si dovednosti na pracovních listech a v grafomotorice.

Zazpíváme si písničku o Mikuláši.

Naučíme se říkanky o čertovi.

Na vycházkách si prohlédneme Mikulášskou a Vánoční výzdobu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram