Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

U Motýlků si tento týden připomeneme tradici Adventu a přípravy na Vánoce.

Budeme se věnovat svátku svaté Barbory a týden zakončíme pověstí o svatém Mikuláši.

Třídu si připravíme na vánoční čas a krásně vyzdobíme mikulášskými, čertovskými a andělskými řetězy.

V ranním kruhu si připomeneme pověst o svaté Barboře a také všechny bytosti, které provázejí sv. Mikuláše.

Adventu a Mikuláši se budeme věnovat i při zábavném procvičování předškolních dovedností na interaktivní tabuli.

Pro zahřátí si uvaříme „pečený čaj“ a v kroužku se společně naučíme říkanky a písničky k Mikuláši.

Nebudou chybět ani pohybové hry s adventní a vánoční tématikou.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram