Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

V průběhu jarních prázdnin si vyzkoušíme, co naše smysly umí a dokážou. Budeme hledat, kde tiká budík, zahrajeme si sluchové pexeso, ochutnáme různé chutě potravin. Pouze hmatem, bez zapojení dalších smyslů, zkusíme určit tvary předmětů. Potrénujeme čich poznáváním různých vůní. Také zbystříme zrak na optické klamy, pokusy a tvoření.

Pohyb: hrubou motoriku procvičíme v pohybových hrách s padákem a na překážkové dráze 

Školička: určit jaký smysl pozná..., najít nejmenší počet a dvojice, grafomotorika - oko

Ateliér: plošné loutky smyslů, malování oka vodovými barvami

Dílna: výroba kukátka

Kostky: stavba nemocnice z kostek 

Dramatizace: krátké scénky dle fantazie se smyslovými loutkami

Pokusy: lom světla ve vodě, zrakové klamy, hry s ledem

Manipulace: smyslová pexesa, skládání puzzle

Knihy a písmena: vyšetření zraku pomocí symbolů

Domácnost: ochutnávka - slané, sladké, kyselé

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram