Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Tento týden nás u motýlků čeká téma – Co už znám a dovedu. V tomto týdnu budeme s dětmi reflektovat, co se v poslední době naučily nového, z čeho mají radost, co by se ještě chtěly naučit, dozvědět se, vyzkoušet. Bude nás čekat upevňování našich ranních rituálů (uvítání, dny v týdnu, počasí, časová posloupnost dne atd.), zahrajeme si společné hry a budeme dělat aktivity zaměřené na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Zkusíme si společně vytvořit myšlenkovou mapu a grafický záznam různých dovedností. V centrech se zaměříme na práci s barvami, geometrickými tvary. V domácnosti budeme trénovat praktické činnosti spojené s přípravou pokrmu, v dramatice natrénujeme maňáskové divadélko. V hudbě se naučíme nové písničky na klavír podle barevných puntíků. V knihách a písmenech si děti vyzkouší opsat nebo se naučí psát své jméno, vytvoříme si knihu z obrázků dětí, na kterých budou znázorněny aktivity, které rádi dělají a spoustu dalších hrátek s písmeny. V kostkách postavíme komíny, na kterých procvičíme počítání. V objevech a pokusech budeme zkoumat různé materiály, naučíme se vázat suky, budeme míchat barvy a v manipulaci budeme hrát naučné společenské hry, potrénujeme jemnou motoriku, budeme experimentovat s vodou a pracovat s různými velikostmi nádob a měřidly a spoustu dalšího.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram