Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Školička

Spočítáme si zvířátka a procvičíme si ručku.

Ateliér

Budete potřebovat jen papír, vodovky a šikovné prstíky,

Manipulační hry

Zkuste si doma složit origami, návod na kočičku, pejska a prasátko najdete v příloze…

Pohyb a rytmizace

  • VÝLET DO OBORY HOLEDNÁ - Jistě mnozí z Vás znají Oboru Holednou. A ta není zajímavá jen novou rozhlednou. V současné době je možné v ní zahlédnout mláďata divokých prasátek (viz foto). Dostanete se tam jak autem, tak pohodlně MHD, z Bohunic přímo autobusem č.50 (zastávka Stará dálnice).  Viz příloha Obora.
  • BÁSEŇ - ZVÍŘATA JAKO LIDI - Otevřete si přiložený soubor a několikrát si přečtěte následující básničku, která se věnuje tématu mláďat u domácích zvířat. Pokud se ji bude některý z Vás chtít naučit, budeme jedině rádi 🙂 . Viz příloha Zvířata jako lidi

Pokusy a objevy

V prezentaci se pokuste vyluštit tajenku (prezentace v příloze – otvírejte „Jen pro čtení“)

Zajímavé odkazy

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram