Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

S dětmi budeme poznávat různé dopravní prostředky, kde se pohybují a jaký je jejich účel. Dále jak a kde přecházíme vozovku, jaké známe dopravní značky a povíme si o funkci semaforu.

Povíme si o práci záchranných složek - policii, hasičích a záchrance a jejich telefonní čísla.

Zapamatujeme si svoji adresu.

Budeme poznávat na obrázcích co je špatně a co je správně.

Budeme vyhledávat dopravní prostředky v časopisech a knihách a skládat písmena příslušných slov.

Zahrajeme si pohybové hry na barevná auta, na barevné praporky a na semafor.

Naučíme se písničky o autu a vláčku.

Řekneme si veršované hádanky o dopravních prostředcích.

Procvičíme si grafomotoriku a další dovednosti na pracovních listech.

Ve výtvarných činnostech budeme vyrábět dopravní prostředky a příslušenství, malovat, modelovat, stříhat a lepit.

V manipulačních hrách budeme skládat obrázky, domina, pexesa.

Budeme rozlišovat pojmy velký-malý, bezpečný-nebezpečný, vlevo-vpravo, pomalu-rychle, před-za-vedle.

V dílně budeme procvičovat dovednosti s pilkou a kladívkem.

Na vycházkách budeme pozorovat auta, dopravní ruch na křižovatkách, vyhledávat přechody pro chodce, semafory a dopravní značky.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram