Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Tento týden se  v naší mateřské škole budeme věnovat Dušičkám a Halloweenu. Společně s dětmi budeme zkoumat význam těchto svátků a seznámíme je s tradičními zvyky spojenými s Dušičkami a Halloweenem. 

Budeme si povídat o příbězích a historkách, které k těmto svátkům patří a zahrneme do programu hry a aktivity, které s nimi souvisejí. Děti budou mít příležitost naučit se novou básničku.

V centrech aktivit je připraveno halloweenské pečení, kde si děti vyzkouší přípravu lahodných dobrot. Výtvarně se projevíme při výrobě svícnů, výrobě škrabošek a dalších kreativních aktivitách, které povzbudí dětskou fantazii. Děti se také seznámí s vědeckými experimenty, které budou mít "strašidelný" nádech. V rámci rozvoje matematických a předčtenářských dovedností budeme cvičit hlavičky při počítání a řešení úkolů. Ve čtvrtek děti čeká divadelní představení spojené s tématem týdne. A na závěr týdne si uděláme komentovanou procházku na hřbitov, kde děti budou moci lépe pochopit tradiční zvyky spojené s Dušičkami.

Celý týden bude plný vzrušujících aktivit, které nejen přiblíží dětem význam těchto svátků, ale také podpoří jejich kreativitu, spolupráci a poznávání světa kolem sebe.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram