Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Tento týden bude ve znamení indiánů, a proto se i dětmi budeme zaměřovat na tohle téma. Povykládáme si o tom, kdo indiáni jsou, co dělají a jaké jsou typické znaky indiánů. Podíváme se na indiánskou pohádku, zazpíváme si indiánskou ukolébavku, nebo si zatancujeme šamanské tance.

V centrech si budeme tohle téma připomínat také.

V centru ateliér si vyrobíme tee-pee s indiány z přírodnin. Nebo budeme vyrábět indiánskou čelenku a také budou děti tvořit zážitkovou kresbu, podle vlastní fantazie.

V centru školička si děti zkusí početní úkoly, úkoly na rozvoj grafomotoriky, rozvoj zrakového vnímání, nebo tabulky logico.

V centru manipulace si děti zkusí skládání různých vzorů na světelné tabulce, puzzle, pexeso a náhrdelník, nebo náramek.

V centru pohyb si děti zkusí házení na terč, nebo přeskakování na koních na tyči.

V centru dílna si můžeme vyrobit šamanskou hůl.

V centru pokusy a objevy si zkusíme pokus s kouzelnou indiánskou teplou a studenou vodou.

Také nás čeká centrum kostky, kde budou děti stavět totem, nebo indiánskou osadu.

Další centrum bude voda a písek, kde si budou moci vyrobit prérie z písku s koňmi a bizony.

Hned v pondělí nás čeká akce Indiánské léto, kterou tohle téma krásně zahájíme.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram