Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

V tomto týdnu si budeme povídat o různých druzích ovoce. Vytvoříme výstavku ovoce.
Zkusíme si jeho dozrávání přiřadit k jednotlivým ročním obdobím. Prohlédneme si obrázkové karty, fotky
ovoce.
Ve výtvarném atelieru budeme tisknout ovoce do zavařovacích lahví s ozdobným ubrouskem a mašlí.
Budeme modelovat z plastelíny tvary ovoce, dle tištěné předlohy, či fantazie. Vyrobíme si bramborového
ježka a do bodlin mu přidáme z plastelíny jablka, hrušky, švestky.
V dílně si můžeme zkusit kašírování – trojrozměrné jablko, švestku a hrušku z papíru, tapetového lepidla a
nafukovacích míčků.
Ve školičce budeme procvičovat tvary ovoce v jednotažkách, matematické představy, orientaci na ploše,
zrakovou orientaci s ovocnými kartičkami a dalšími pracovními listy. Budeme hledat odkud pochází a kde
rostou různé druhy ovoce, doplňovat do obrázků. Kde roste ovoce? Na stromě, keři, či rostlince? Budeme
se prstem (tužkou) kutálet s jablíčkem v labyrintu, dokud se netrefíme do košíku.
V manipulacích si zahrajeme ovocné pexetrio, puzzle, pexeso.
Na podsvíceném panelu budeme podsvěcovat kouzelné žaludy, ve kterých jsou uschovány různé druhy
ovoce. Objevíme a poznáme je?
V knihách a písmenech vybereme písmenka, která tvoří názvy ovoce, budeme hledat obrázky ovoce
v atlase a psát jednotlivá písmenka podle vzoru. (Názvy ovoce).
Výstavka ovoce – krájení, ochutnávání, výroba ovocných špízů – to vše nás čeká v domácnosti.
Společně si zopakujeme říkadla: Vezmi žlutou tužku, namaluj s ní hrušku, Foukej foukej větříčku,
Koulelo se koulelo červené jablíčko. Zazpíváme si lidové písničky s „ovocnou“ tématikou. Znáš nějakou
písničku s ovocným námětem? Znáš nějaký taneček a písničku o jablíčkách?
Pustíme si na interaktivní tabuli hry, písničky, s námětem podzimního ovoce.
Ve sportu se budeme trefovat míčky (jablíčky) do košíku. Budeme cvičit podle jógových karet.
Závodit ve sběru míčků (ovoce) do košíků.
Už se na Vás děti těšíme!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram