Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Dramatizace legendy o Třech králích

Dramatizace

 • putování Tří králů do Betléma

Atelier

 • Kresba zmizíkem do inkoustového podkladu – (Tři králové)
 • Co jsem dostal (a) pod stromeček – kresba oblíbených dárků
 • Kresba voskovkami a tuší – novoroční ohňostroj

Dílna

 • 3D figurky 3 králů, papírová koruna s ozdobami – stříhání, lepení, malba, zdobení.
 • Obtahujeme lomenou čáru (hroty královské koruny)

Školička

 • Grafomotorika – horní a dolní smyčka – zdobíme roucho Tří králů
 • Předmatematické představy – třídíme, navlékáme, počítáme (matematická vánoční stavebnice)

Knihy a písmena

 • Hledáme a přiřazujeme stejná písmena - kolíčkovaná
 • Jaké knihy jsem dostal o vánocích?
 • Přines oblíbenou knížku – čtení a povídání

HV

 • My tři králové jdeme k vám – zpěv s klavírem
 • Orffovy nástroje – rytmizace
 • Hra podle značek a barev – vybrnkávání melodie
 • Koleda, koleda Štěpáne..(říkadla, koledy)

Manipulace

 • stolní hry z vánoční nadílky

PL

 • labyrint, omalovánky, zraková diferenciace, orientace v prostoru – téma tříkrálové
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram