Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

A co budeme dělat s dětmi?

Pohybové hry: Klušeme, skáčeme, vozíme se a dovádíme s koníky. Já mám koně, vrané koně - zapřahání koníků, slalom s kužely.

Leť husičko leť, přes vysokou zeď. (Pohyb s hudbou M.Eben: sborník Elce pelce, následovná relaxace)

Výtvarný ateliér: Malujeme inkoustem a kreslíme Sv.Martina na bílém koni zmizíkem. Tiskneme a tupujeme vločky, svatomartinské husy. 

Knihy a písmena: Přiřazujeme písmenka k obrázkům. Čtení legendy o Sv.Martinovi, vyprávění, reprodukce textu s porozuměním dětí.

Dramatizace: Příběh o rytíři Martinovi a nuzném žebrákovi.

Domácnost: Vyrábíme ovocné špízy.

Školička: Předmatematické představy, grafomotorika, orientace na ploše papíru (vpravo, vlevo, nahoře, dole) 

Dílna: Zatloukáme hřebíky do polystyrenových podkoviček.

V hudební dílničce se naučíme písničku "Jede Martin na koníčku". Rytmizace dětí Orffovými nástroji - ozvučná dřívka a rolničky.

Naučíme se říkanku:
Martine, Martine, máme přání jediné!
Aby ten tvůj koníček, přines sněhu kousíček!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram