Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Cílem tématu je se seznámit se světem lidí odlišné kultury i s prostředím, ve kterém žijí. Vědět, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky.

Ateliér

 • Výroba zmrzlé bubliny
 • Malba Iglu pomocí netradičních pomůcek
 • Výroba Arktických zvířat z papíru

Dílna

 • Výroba skutečných eskymáckých sněžnic
 • Zkouška funkčnosti sněžnic

Manipulace

 • Vítr na Arktidě
 • Který Eskymák se více či méně váží? - práce s váhami

Školička

 • Tučňáci jedním tahem
 • Najdi rozdíly
 • Přiřazování stínů správnému zvířeti
 • Počty ryb

Objevy a pokusy

 • Sněhová bouře ve skle aneb, jak se kamarádí olej a barva
 • Pozorování vzniku námrazy i ve školce

Knihy a písmena

 • Obrázkové čtení k tématu
 • Poznávání písmena E - hledání předmětů začínajícím písmenem E

Divaldo

 • Hrajeme loutkové divadlo podle vzoru písně Grónská zem

Domácnost

 • Jídlo Eskymáků
 • Ochutnávka ryb na různé způsoby

Kostky

 • Hra se zvířátky v ledovém Arktidě z polystyrenu

Pohyb

 • Chůze na sněžnicích jednotlivě i ve dvojicích
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram