Kde žijí Eskymáci

Cílem tématu je se seznámit se světem lidí odlišné kultury i s prostředím, ve kterém žijí. Vědět, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky.

Ateliér

Dílna

Manipulace

Školička

Objevy a pokusy

Knihy a písmena

Divaldo

Domácnost

Kostky

Pohyb