Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

S dětmi si budeme povídat o tom, co je Masopust, kdy a proč se slaví, co je to karneval, co se na něm děje, jaké masky jsme na karnevalu viděli, kdo a za co byl na karnevalu - vyprávění zážitků.

S dětmi si budeme prohlížet knihy, encyklopedie - vyhledávat Masopust, karneval, masky, šaška, apod.

Budeme skládat písmena - KARNEVAL, MASKA, ŠAŠEK.

Poslechneme si a naučíme se některé básničky - např.  Haló pane Karnevale, Dobré ráno, dobrý den.

Procvičíme si grafomotorické dovednosti na pracovních listech s karnevalovými prvky.

Ve výtvarných činnostech budeme malovat, stříhat a lepit při výrobě karnevalových výrobků.

Procvičíme si jemnou motoriku při skládání obrázků z PET víček.

Zahrajeme si námětové hry - Na jarmark a Masopustní hostinu.

Budeme se veselit, tancovat a zpívat při karnevalových písních a hudbě.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram