Masopustní rej

Víte co je to masopust? Masopustní rej, karneval a jaké masky sem patří? To všechno se dozvíme v tomto týdnu u Motýlků.

Ateliér

Pohyb

Školička

Domácnost

Kostky

Manipulace

Knihy a písmena

Dílna