Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Tento týden ve třídě Motýlků se budeme věnovat tématu "Místo, kde žiju - moje město". Budeme společně prozkoumávat okolí, ponoříme se do tajů našeho města.

Děti budou kreativně vyjadřovat své představy o domově nebo ideálním místě k životu prostřednictvím výtvarných aktivit. Zároveň se zaměříme na objevování rozdílů mezi městem a vesnicí a důležitých míst v našem okolí. S mapami, atlasy a globusem světa budeme prozkoumávat svět kolem nás, abychom lépe chápali, kam naše domovy zapadají v širším kontextu.

Aktivity budou zakomponované v rámci her, pohybových, výtvarných a kreativních činností, aby byly nejen poučné, ale také zábavné. Cílem je, aby se děti nejen seznámily se svým místem bydliště, ale také si uvědomily širší význam domova jako bezpečného útočiště pro rodinu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram