Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

S dětmi si budeme povídat o našem těle: Jaké části má lidská postava, Co všechno máme na hlavě - smysly, Co a jak vnímáme, Co umíme a čím to děláme.

S dětmi budeme hrát smyslové a psychomotorické hry.

Procvičíme si manipulační činnosti.

Zapojíme naše smysly při konstruktivních  a grafických činnostech.

Budeme rozlišovat a pojmenovávat různé zvuky ve třídě i venku.

Budeme rozlišovat, vyhledávat a pojmenovávat různé povrchy a materiály.

Procvičíme jemnou a hrubou motoriku ve třídě i při pobytu venku.

Budeme pojmenovávat různé odstíny barev.

Procvičíme grafomotoriku a pracovní listy.

Naučíme se básničky a písničky, zatancujeme si v koordinaci s hudbou.

Ve výtvarných a pracovních činnostech budeme kreslit a malovat, stříhat, lepit a skládat papír.

Při pobytu venku si procvičíme tělo na opičí dráze.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram