Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

S dětmi si budeme povídat o těchto tématech: zima jako roční období, zimní příroda, zimní počasí, lidé a zima – jak se chráníme, zvířátka v zimě a zimní sporty.

Procvičíme si hlavní znaky zimy na interaktivní tabuli.

Budeme rytmizovat zimní slova, zimní písně, použijeme rytmické nástroje a hru na tělo.

Zahrajeme si pohybové hry se zimní tematikou.

Naučíme se zimní básničky a budeme vyhledávat obrázky zimy v knihách a encyklopediích.

Zazpíváme si pěkné zimní písničky o sněhu, rampouchu apod. Budeme tancovat při hudbě jako sněhové vločky.

Ve výtvarných a pracovních činnostech budeme malovat, kreslit, stříhat a lepit a pracovat s různými  výtvarnými pomůckami.

Při pobytu venku budeme pozorovat ptáčky a veverky na naší zahradě a budeme se o ně starat.

Využijeme pobyt na zahradě ke sportování.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram