Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

V tomto krátkém týdnu se budeme věnovat tradici Tří králů.

Povíme si, kdo to byli Kašpar, Melichar a Baltazar, a proč se za Ježíškem do chléva vydali.

Popovídáme si, co za dary králové Ježíškovi donesli a co by mu nadělily samotné děti.

Vyzkoušíme si, jakou strastiplnou cestu do Betléma museli projít a naučíme se krátkou písničku.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram