Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

V tomto týdnu nás čekají pověsti o Brně, poznávání okolí MŠ, orientace v prostoru, v plánku. Děti si budou moci vyrobit kulisy a rekvizity pro hraní příběhů z pověstí. Mimo jiné se bude slavit MDD a pojedeme na výlet do Punkevních jeskyní.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram