Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Během tohoto týdne se seznámíme s listnatými a jehličnatými stromy, některými houbami a jak se v lese
máme chovat. Projdeme si tato centra aktivit:
Manipulace- třídění přírodnin
-hříbečková mozaika
-gumičková hra
Ateliér- koláž hub a muchomůrek
-žalud z přírodnin
-tupování listů
Dílna-řezání dřeva na polínka
-řezání roličky na strom
Kostky-dřevěný les s ohrádkami (obora)
-skládání kaštanů na podložku
Pohyb-vylézání na žebřiny jako na stromy
-překážková dráha
-PH Domeček, stromeček, hříbeček
Hravá školička- Klokanův kufr, řady brouků, PaL strana

-dokreslování houby
-hledat jiný list v řadě
-potrénovat šikmou čáru na smrku a šišce
Pokusy a objevy-pozorování přírodnin pod mikroskopem

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram