Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Děti se orientují v prostředí k pohybovým aktivitám a seznámí se pomůckami a nářadím v CA SPORT.

Děti pojmenují různé sportovní náčiní a pomůcky v jednotlivých CA, navrhnou aktivity.

Zapojí se do práce v CA – využijí připravené pomůcky a materiál nebo objeví další možnosti

Podle zájmu se samostatně rozhodnou k aktivitě v některém CA (objevují možnosti)

Zvládnou proces přihlašování do CA

Poznají charakter a možnosti jednotlivých CA, osvojují si pravidla práce v nich

Orientují se v prostředí třídy a přijímají pochopená pravidla

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram