Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Ateliér

 • výroba oka z barevného papíru, tvrdého papíru
 • kresba svého obličeje dle reálné podoby
 • optický klam nakreslené ruky
 • lepení popcornu- zubů do úst

Knihy a písmena

 •  vymalování stejných písmen podle předlohy, dvousměrka, opis slov

Školička

 •  přiřazování věcí k jednomu z pěti smyslů, dokreslování částí obličeje, bludiště, hledání objektů v obrázku

Kostky

 •  stavba k tématu

Manipulace

 • bingo-kdo dřív přiřadí všechny podle čísla zuby do úst?
 • čistění zubů
 • sluchové pexeso, čichové pexeso

Pokusy a objevy

 •  ochutnávka, co je: slané, sladké, kyselé, hořké
 • pozná podle hmatu: měkké X tvrdé, hrubé X jemné
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram