Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Děti se seznámí s lesními zvířaty a jejich charakteristickými rysy. Objasní si správné zásady chování při návštěvě lesa.
Děti dokáží respektovat živou přírodu a uvědomují si, jak se ke zvířatům chovat.
Podle zájmu se samostatně rozdělí do jednotlivých center.
Dokáží pracovat s modelovací hmotou a kreativně tvořit dle vlastní fantazie. Zvládnou poslouchat a rozlišovat zvuky zvířat. Dokáží ovládat koordinaci ruky a oka. Umí se orientovat a vyhledávat v knize. Naslouchají druhým a dodržují pravidla konverzace.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram