Pravěk

Pravěk je nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Projdeme si vývojem člověka a obdobími, kterými se pravěk dělí. Povíme si o tom, jak lidé v této době získávali potravu a jaké nástroje vyrobili.

Manipulace

Ateliér

Školička

Dílna

Pokusy a objevy

Domácnost

Hudba

Knihy a Písmena:

Činnosti budeme dále doplňovat a upravovat podle fantazie a nápadů dětí :o)