Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

Pravěk je nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Projdeme si vývojem člověka a obdobími, kterými se pravěk dělí. Povíme si o tom, jak lidé v této době získávali potravu a jaké nástroje vyrobili.

Manipulace

  • Skládání pravěkých obrázků podle čísel.
  • Výroba jeskynního příbytku.

Ateliér

  • Nástěnné malby

Školička

  • Výroba časové tabule – zařazování, lepení, poznávání dějové posloupnosti – vývoj člověka

Dílna

  • Výroba dřevěných a hliněných nástrojů

Pokusy a objevy

  • Sádrové odlitky – zkameněliny

Domácnost

  • Příprava jídel tehdejší doby

Hudba

  • Píseň „Pravěk“ – vytleskávání rytmu

Knihy a Písmena:

  • Hledání informací v knihách. Skládání slov podle předlohy, přiřazování slova ke stejně napsanému i s obrázkem.

Činnosti budeme dále doplňovat a upravovat podle fantazie a nápadů dětí :o)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram