Zápisy - ředitelna: +420 547 215 454
Odhlašování: Lyfle, SMS +420 722 031 005

V tomto týdnu si budeme s dětmi povídat o tom, jaké je nyní roční období a jaké jsou znaky ostatních ročních období.

Budeme pojmenovávat hlavní znaky podzimu - déšť, mlha, zataženo, vítr apod., a zahrajeme si na meteorology.

Budeme upevňovat barvy, pojmenujeme je, budeme je hledat v přírodě a zahrajeme si na ně různé didaktické hry.

Řekneme si, kteří ptáci zůstávají a kteří odlétají do teplých krajin.

Zahrajeme si pohybové hry - Vrány a vlaštovky a Čáp ztratil čepičku.

Zahrajeme si hru -Všechno lítá, co peří má a Sluchovou hru - Ptáčku, jak zpíváš?

Poslechneme si pohádku O vlaštovce a budeme poznávat ptáky na interaktivní tabuli.

Zazpíváme se písničky - Vlaštovičko, leť, Vrabec

Budeme malovat obrázky s podzimní tematikou, počasím a ptáky.

Na vycházkách budeme pozorovat podzimní přírodu a sbírat podzimní plody.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram